En av tio utan jobb nästa år

Ett tufft år väntar på arbetsmarknaden. Arbetslösheten ökar kraftigt och nästa år är nära en halv miljon personer arbetslösa. Ändå tror Arbetsförmedlingen att läget stabiliseras mot slutet av nästa år. Och om ytterligare några år hotar brist på arbetskraft – och ökat utanförskap - om inte omfattande utbildningsinsatser sätts in.

Under strecket
Publicerad
Annons

Arbetslösheten blir 9 procent av arbetskraften i år och 11,3 procent nästa år, enligt Arbetsförmedlingens vårprognos av arbetsmarknadsläget de kommande åren. Det innebär att över en halv miljon personer är arbetslösa i slutet av nästa år. Störst ökning av arbetslösheten sker bland ungdomar och utomeuropeiskt födda. Funktionshindrade och äldre drabbas också mer än andra. Den gemensamma nämnare för dem som blir arbetslösa är kort skolutbildning, enligt Arbetsförmedlingen.

Den låga efterfrågan på jobb betyder att sysselsättningen faller med sammanlagt 260 000 jobb de kommande åren. Det innebär att den sysselsättningsökning som skett under den senaste högkonjunkturen raderas ut. Flest jobb försvinner inom industrin, 130 000 på två år. I den privata tjänstesektorn beräknas 70 000 jobb försvinna, 30 000 i byggsektorn och 25 000 i offentlig sektor.

Annons
Annons
Annons