En andlig klassiker

Under strecket
Publicerad
Annons

Boklådan | 1600-tal
Johann Arndt (1555-1621) blev en av de allra viktigaste andliga vägledarna för det kristna Sverige. Hans verk "Den sanna kristendomen" (1610) är sannolikt den på svenska mest spridda boken, men Arndt själv är föga känd. Nu har emellertid Arndt-forskningen tagit ett steg framåt genom Hermann Geyers mäktiga verk Verborgene Weisheit I-III (Walter de Gruyter Verlag, Berlin).
Det tidiga 1600-talet var en brokig epok, intellektuellt, andligt och vetenskapligt. Evangelisk bekännelsetrohet, katolsk motreformation, alkemi, teosofi och arvet från den medeltida mystiken stod sida vid sida och vävdes in i varandra. Axel Oxenstiernas broder Gabriel, ståthållare i Estland, är en tydlig representant för tiden. Han var en av Arndts första svenska läsare och ivrigt sysselsatt med alkemi. Det är Arndts förhållande till de teosofiska, alkemiska och mystika strömningarna Geyer vill undersöka. På det sättet blir hans verk en fortsättning av 1600-talets teologiska kritik av Arndt. En svaghet är att Geyer
inte tillräckligt ger akt på att också den tidens teosofer och alkemister var insatta i en gemensam intellektuell miljö, starkt präglad av Augustinus.
Undersökningens styrka är att den ger en bred skildring av det tidiga 1600-talets mångskiftande liv. Det var inte ett enhetligt samhälle, varken socialt eller intellektuellt. Enhetssamhället tillhör 1600-talets sista decennier. Om denna insikt slog igenom, skulle många historieböcker få skrivas om.

99F

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons