X
Annons
X

Erik Bergqvist: En allvarsman med glimten i ögat

Läs mer om Vinterns böcker 2018
Thomas Mann (1875–1955) med ett sällsynt leende på läpparna.  
Thomas Mann (1875–1955) med ett sällsynt leende på läpparna.   Foto: IBL

Litteraturen om Thomas Mann är enorm, nästan komiskt omfångsrik. Ett dussin tjocka biografier; drivor av närgångna punktstudier; förord till nyutgåvor av romanerna, novellerna, breven, dagböckerna; gendiktningar; akademisk rundpingis (lite olika skruvar men i stort sett samma boll). I det väldiga, enbart för forskare tillgängliga arkiv i Zürich som är ägnat Manns författarskap ryms 25 000 böcker och trycksaker. Att komma med ännu en utläggning är inte oproblematiskt, kräver kanske också en viss sorglös dristighet – vad kan rimligen tillföras exegesen i denna sena timme?

Thomas Mann (1875–1955) med ett sällsynt leende på läpparna.  

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X