Annons
X
Annons
X

En allmän försäkring för arbetslösa behövs

Inför en allmän inkomst- och omställningsförsäkring vid arbetslöshet och höj ersättningsnivån – det så kallade taket i a-kassan. Så kan Sverige rustas för den utveckling som arbetsmarknaden genomgår. Det skriver Miljöpartiet tillsammans med arbetsgivarorganisationen Almega.

BRÄNNPUNKT | TRYGGHETSSYSTEMEN

LO missar alla de som står helt utanför för­säkringen för att de inte fått in en fot på arbetsmarknaden.
Gunvor G Ericson och Ulf Lindberg

Svensk arbetsmarknad genomgår just nu stora förändringar. Allt färre arbetar inom den traditionella industrin – tre av fyra svenskar jobbar med någon form av tjänster. Förändringarna innebär att många behöver byta arbete och bransch då och då. Det går lättare om de anställda känner en trygghet i förändringen. Därför är det problematiskt att en växande andel av befolkningen står utanför försäkringssystemet. Det försvårar möjligheterna för en växande tjänstesektor att hitta personer med rätt kompetens till lediga jobb. Arbetsmarknadens parter har träffat omställningsavtal som ska ge en sådan trygghet, men problemet är att alla inte omfattas av dessa avtal.

Det är därför viktigt att även de offentliga systemen underlättar omställningen. En effektiv matchning till jobb är en viktig del, men även den ekonomiska tryggheten påverkar människors vilja till förändring.

Annons
X

Vi menar att dagens arbetslöshetsförsäkring inte följer den branschglidning som pågår och de anställningsformer som många unga har med inhopp i olika verksamheter. Snarare finns det en stor risk att de förstärker individens koppling till en viss bransch och förhindrar rörligheten på arbetsmarknaden samt individens möjlighet att hitta rätt jobb, som passar för den utbildning och erfarenhet som personen har. Arbetslöshetsförsäkringen bör därför bli allmän och i första hand vara en statlig angelägenhet, precis som sjukförsäkringen varit sedan 1955.

Vi menar också att det finns skäl att höja taket i den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen och öka harmoniseringen med dagens sjukförsäkring. Att stå utanför arbetsmarknaden är ett lika stort problem för individen och samhället oavsett orsak. En sådan höjning ska kompletteras med tydliga regler om avtrappning från dag 100, och krav på aktiva åtgärder från den enskilde.

Även LO har lyft fram frågan om en höjning av arbetslöshetsersättningen och tillsammans med väl avvägda krav, kontroll och sanktioner menar man att försäkringen blir stabil. LO tycks nu också ha insett behovet av en breddad försäkring och vill se över studerandevillkoret för dem som drabbas av arbetslöshet direkt efter studierna. Men vad LO missar är alla de som står helt utanför försäkringen för att de inte fått in en fot på arbetsmarknaden.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  De som i dag inte uppfyller de krav som dagens sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring ställer, hänvisas till kommunernas försörjningsstöd. Det är ingen bra lösning. Det vore mycket bättre att den som är arbetslös får hjälp med aktiva åtgärder som ökar chanserna att komma tillbaka till arbetet.

  Den översyn av arbetsförmedlingen som regeringen aviserat ger en möjlighet att skapa en ny, effektivare förmedlingsmodell med en mångfald av aktörer som utgår från individers och arbetsgivares behov.

  Därför föreslår vi att det bör införas en allmän omställningsförsäkring för dem med arbetsförmåga som i dag inte kan få sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring. Den nya försäkringen ska vara individuell och statlig och inte sammanblandas med kommunernas försörjningsstöd.

  Syftet ska vara tydligt – försäkringen ska ge inkomsttrygghet och såväl stödja som uppmuntra till egen försörjning, arbete, studier och delaktighet på arbetsmarknaden. Försäkringen måste därför kompletteras med aktiva åtgärder.

  Villkoren ska till exempel ta hänsyn till den försäkrades tidigare sysselsättningsgrad, studier, och arbetsmarknadspolitiska insatser parallellt med krav på aktivt arbetssökande

  Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har långt kvar till en lösning på de svåra frågorna. Det är hög tid för socialförsäkringsutredningen att släppa prestigen, analysera de nya förslagen och verka för en lösning som majoriteten av ledamöterna kan ställa sig bakom.

  Det är bra att regeringen nu till slut har insett att de differentierade avgifterna till a-kassan, som man införde för sex år sedan, inte fungerat och att man nu skrotar dem. Men det behövs fler och mer genomgripande förändringar för att möta den moderna arbetsmarknaden.

  GUNVOR G ERICSON

  Miljöpartiet de gröna

  ULF LINDBERG

  näringspolitisk chef, Almega

  Mer debatt om socialförsäkringarna:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X