EMU skapar ett säkrare Europa

Under strecket
Publicerad
Annons

”EMU handlar inte om freden” fastslår Göran Rosén (Synpunkt 29/11). Han menar att man inte kan göra frågan om valutaunionen till en ”politisk fråga”, utan endast måste se till den ekonomiska aspekten. Han menar att det inte spelar någon roll vilken valuta vi använder vid våra inköp. Om det endast skulle vara en ekonomisk fråga, som Rosén låter påskina, har han möjligtvis rätt i det sistnämnda påståendet, men hans insändares ansats kan inte bli mycket mer felaktig.
Frågan är i allra högsta grad är politisk, och då särskilt säkerhetspolitisk. Den rent ekonomiska aspekten av frågan ter sig snarast sekundär i sammanhanget. Det europeiska samarbetet var redan från starten ett fredsbygge. I initialskedet var det som idag heter EU till för att skapa stabilitet inåt, dvs bland de som var medlemmar.
Det är stabiliteten som unionen bygger vidare på genom att stärka banden mellan staterna. Att fred säkerställs mellan demokratiska nationer som samarbetar är dokumenterat. En början i närmandet av länder var mellan
Frankrike och Tyskland och då i frågorna gällande kol och stål, vilket var viktiga industrier som handhar medel för militär upprustning. Romfördraget, som inleddes 1957, var början på den ekonomiska integrationsprocessen i unionen. EMU är en naturlig fortsättning på det arbete som syftar till att göra freden till det utan tvivel självklara tillståndet. I dag ser vi att USA kan diktera det globala säkerhetstänkandet relativt ostört. Vad man än tycker om detta lands agerande i världen får vi lov att inse, att om EU varit starkare i sitt samarbete än i dag, kunde unionen vara en samtals-partner till USA som de var tvungna att ta på allvar. Om EU blir tillräckligt starkt kan unionen påverka den enda kvarvarande supermakten i en av européer önskvärd riktning gällande säkerhetspolitik.
Vi kan låta vårt inflytande bli en verklighet om vi tar EU som fredsprojekt på allvar genom att låta Europas länder närma sig varandra än mer.

Mattias Brodd

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons