Annons
Krönika

Empiri räddar fler liv än ideal

Under strecket
Publicerad

För snart ett år sedan avvecklades ”Don’t ask, don’t tell”, en amerikansk policy som hindrade homosexuella soldater från att vara öppna med sin sexuella läggning. Medan homosexuella tillåtits komma ut ur garderoben kvarstår restriktioner mot en annan grupp soldater: kvinnorna. Höstens presidentval och ny forskning aktualiserar frågan om ytterligare sociala reformer inom USA:s krigsmakt.

USA:s försvarsmakt består av omkring 1,4 miljoner personer, varav 15 procent är kvinnor. Formellt är dessa exkluderade från att delta i alla former av ”direkta strider”. Vad som menas med det är något oklart, men generellt syftar begreppet på strider av direkt fysisk karaktär som innebär hög fiendeexponering. I nuläget efterföljs inte denna regel. Omkring 130 amerikanska kvinnliga soldater har dött i krigen i Afghanistan och Irak, drygt 800 har skadats.

Annons
Annons
Annons