Aktieanalys

Peter Benson/ Peter Nilsson: Emotra: Hög tid vända deprimerande utveckling

Emotra har haft en svag utveckling de senaste åren med uteblivna försäljningsframgångar. Nu tvingas bolaget göra en stor företrädesemission till låg värdering. Kapitalet ska få fart på försäljningen.

undefined
Foto: Martina Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN

Sommaren 2017 valde vi bort Spotlight-noterade Emotra. Analysen kan läsas här. Vår slutsats var att det inte var någon brådska med att köpa aktien. Börsvärdet har sedan dess fallit från 46 Mkr till drygt 10 Mkr och det är dags för en ny företrädesemission. I takt med att försäljningsframgångar uteblivit har intresset för Emotra minskat på aktiemarknaden.

Emotra har utvecklat och lanserat EDOR som är en medicinteknisk produkt som fungerar som biomarkör för självmordsbenägenhet. Varje år sker fler än 1000 dödsfall för egen hand i Sverige. Globalt är det den femte största dödsorsaken. Att ställa diagnosen självmordsbenägenhet är svårt. Ett objektivt test kan komplettera bedömningen av subjektiva faktorer och hjälpa till att identifiera patienter i riskzonen. Rätt självmordspreventiva åtgärder kan då sättas in i tid. Ett EDOR-test mäter patientens hyporeaktivitet (se faktaruta) och tar cirka en halvtimme inklusive administration. Flera studier bekräftar nyttan med EDOR.

För att finansiera fortsatta marknadssatsningar genomför Emotra just nu en företrädesemission där 4 gamla aktier ger rätt att teckna 7 nya aktier för 0,80 kronor per aktie. Om nyemissionen fulltecknas stärks bolagets kassa med drygt 15 Mkr efter kostnader. Sista teckningsdag är den 29 november. Det finns möjlighet att teckna utan företrädesrätt. Tabellen nedan visar läget om emissionen blir fulltecknad.

Emotra November 2018
VD: Daniel Poté
Styrelseordförande: Claes Holmberg
Antal anställda: 1
Nyckelpersoners ägande: Cirka 5 %
Lista: Spotlight Stockmarket
Aktiekurs: 0,80 kr
Antal aktier ink. utspädn: 37,7 miljoner
Börsvärde: 30 Mkr
Nettokassa: 18 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -9 Mkr
Källa: SvD Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier.

Börsplus syn på Emotra

Emotra är en förhoppningsaktie, ett forskningsdrivet utvecklingsbolag utan intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

1. Incitament nyckelpersoner

Efter genomförd emission äger nyckelpersoner cirka 5 procent av Emotra. Bolaget har meddelat att nyckelpersoner kommer att teckna aktier i emissionen för 0,2 Mkr.

Totalt är företrädesemissionen på cirka 19,8 Mkr. Kostnaderna för emissionen är höga. Främst på grund av en dyr garanti som ger garanterna 12 procent i ersättning. Drygt hälften av emissionen är garanterad.

2. Track record nyckelpersoner

Vd Daniel Poté har erfarenheter från internationell marknadsföring bland annat från Nobel Biocare och Vitrolife. Ledamot och grundare Lars-Håkan Thorell är en ledande auktoritet på suicidområdet. EDOR bygger på hans forskning. Styrelseordförande Claes Holmberg känner vi igen från andra noterade och tidigare noterade bolag som exempelvis MediTeam, Biolight, PExA och Sealwacs.

De flesta personer som leder Emotra har gjort det under många år. Nya influenser, främst med marknadskompetens, hade förmodligen inte varit fel. För att inte tala om ett större aktieägande.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Sedan vi sist skrev om Emotra har följande hänt:

  • Strategin har ändrats. Initialt var tanken att genomföra flera kurstillfällen för intresserade kliniker. Det var ett sätt att skjuta brett över hela Europa. Efter sex genomförda kurstillfällen bedömdes att det inte varit tillräckligt kostnadseffektivt och försäljningsintäkter uteblev. Den nya strategin innebär fokus på potentiella kunder som visat mest intresse i större städer. Det är en klok men också defensiv åtgärd.
  • Ett samarbete med en forskargrupp i Warszawa har inletts som ska ge Emotra kompensation för tester med EDOR i en klinisk studie. Samma upplägg har genomförts med en italiensk forskargrupp.
  • Patentansökan har godkänts i Japan.
  • Nya studier som stärker den vetenskapliga evidensen har publicerats.
  • Ett tyskt sjukhus har beslutat sig för att testa EDOR i klinisk rutin. Emotra ska enligt avtalet få betalt för analyserna. Ett brittiskt sjukhus har ingått en avsiktsförklaring avseende en provperiod av EDOR. Initialt utan betalning. Det finns även ett litet kommersiellt avtal i Polen.
  • Daniel Poté har tillträtt som vd. Poté var tidigare marknadschef. Avgående vd Claes Holmberg har tagit över ordförandeklubban.

Det har hänt en del men det är också tydligt att införsäljningen går trögt. Riktigt trögt. Den stora studien EUDOR-A som tog flera år att genomföra har uppenbart inte gett det genomslag i form av acceptans för metoden som Emotra hade hoppats.

Emotra sköter själva bearbetningen av kunder. Marknadsfokus är privata aktörer av större storlek som har utrymme att kunna hantera testmiljön och de fasta kostnaderna som EDOR innebär. En annan anledning är att privata vårdgivare generellt har lättare att ta till sig ny teknologi. Tanken är att Emotra ska sälja hårdvara förutom enskilda test. Det tror vi blir svårt kommande år. Vårdgivarna har en bra förhandlingsposition och kan komma undan med att bara betala löpande per test.

4. Nödvändiga antaganden i ett optimistiskt scenario

  • Pågående nyemission måste bli framgångsrik
  • Försäljningen måste ta fart

I närtid är den viktigaste värdedrivaren för Emotra att pågående företrädesemission blir en framgång. Det köper bolaget tid att få ett grepp om marknaden. Det är försäljningsframgångar aktiemarknaden vill se. Hittills är marknadslanseringen av EDOR misslyckad. Ett par avtal har ingåtts och det kan förhoppningsvis leda till ringar på vattnet.

Emotra i ett optimistiskt scenario

Emotra Idag Tänkbart 2021
Värdedrivare (i) Försäljning Ytterligare expansion i Europa
Uppnådd nivå Värdedrivare Framgångsrika studier Omsättning 15-20 Mkr
Värderingsmodell (ii) e.m P/S 5-10
Resultatnivå, årstakt Cirka -9 Mkr pos
Börsvärde, Mkr (iii) 30 Mkr Ca 130 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) +300%

Optimistiskt scenario

Emotras målsättning är att nå 10 procent av specialistklinikerna i västvärlden inom 3-4 år. Det har vi svårt att tänka oss ens i det mest optimistiska scenariot. Däremot utesluter vi inte vårt tidigare optimistiska scenario som skulle kunna innebära en omsättning på 15-20 Mkr om tre år. Det skulle i runda slängar kräva att 20 000 tester genomförs per år och uppskattningsvis 200 anslutna kliniker baserat på Emotras prissättning av testerna. Skulle det bli verklighet finns det en betydande uppsida på flera gånger dagens värdering. Börsvärdet efter en framgångsrik företrädesemission kommer att vara cirka 30 Mkr med en krigskassa som ska räcka i mer än två år. Det sammanfaller förhoppningsvis med att bolaget är lönsamt. Uppsidan är flera hundra procent om bolaget lyckas.

Pessimistiskt scenario

Vårt tidigare pessimistiska scenario har tyvärr blivit verklighet. Givetvis finns det risk att marknadsacceptans fortsatt uteblir.

Det främsta överhängande hotet är att den pågående företrädesemissionen inte blir fulltecknad. Ett scenario där bolaget bara får in det garanterade beloppet skulle ställa till det. Det skulle inte bli mycket över efter emissionskostnader. Bedömningen blir att detta är Emotras sista chans. Att gå till marknaden en gång till och be om nytt kapital utan att först ha nått framgångar kan bli en omöjlig uppgift.

Börsplus slutsats

Premoney-värderingen i pågående företrädesemission är låga 10 Mkr. Efter genomförd emission värderas Emotra till cirka 30 Mkr och kapitalet räcker i mer än två år vilket förhoppningsvis sammanfaller med positivt kassaflöde eller i vart fall tecken på att försäljningen lossnat. Den som tror på EDOR och Emotras förmåga att få ut produkten i vården kommer in mycket billigt idag. Ett köp behöver inte vara en dum chansning – men det är en stor chansning.

Betyg: 3 av 6

Läs även

Foto: Martina Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X