Annons
X
Annons
X

Elvägar bättre än höghastighetsräls

Elektrifiera de större vägarna. Elvägar är en bättre lösning, både miljömässigt och ekonomiskt, än att satsa på höghastighetståg, skriver professor Harry Frank tillsammans med Anders Nordqvist, Gävleborgs grävkonsult.

Foto: FREDRIK LEWANDER

REPLIK | HÖGHASTIGHETSTÅG

På Brännpunkt den 20/7 skriver Sten Nordin och Ulla Hamilton tillsammans med 10 kommunalpolitiker att bygga en höghastighetsjärnväg längs E4:an är en möjlighet utan stora ingrepp i natur, miljö och samhällen. Vi delar uppfattningen att den tunga trafiken måste elektrifieras mera, men det kan ske på ett mycket billigare sätt.

Vill man maximera miljönyttan till så låga kostnader som möjligt och vill man frigöra kapacitet på det befintliga järnvägsnätet så borde man, i stället för att fundera på höghastighetståg, förse delar av vägnätet med strömavtagare liknande som användes för trådbussar.

Elvägar får inte ses som en konkurrent till järnvägen utan som ett komplement. Det borde också utredas i samarbete med Banverket och Vägverket.

Annons
X

Enbart de större vägarna, som fungerar som pulsådrarna för den tunga trafiken, behöver elektrifieras. Här måste staten ta på sig ansvaret för elektrifieringen av vägnätet för att fordonsindustrin skall våga satsa på att flytta tekniken för trådbussar till hela den tunga fordonsflottan.

Till skillnad från utbyggnad av vanliga vägar har staten här möjlighet att tjäna pengar på leverans av el i likhet med hur Svenska Kraftnät fungerar. Så även om det behövs stora investeringar i början kommer både miljön och statskassan att bli vinnare.

Elvägar är helt rätt i tiden. Det är tekniskt fullt genomförbart då ingen ny teknik behöver utvecklas utan beprövad teknik används på ett nytt sätt. Vad som behövs är att Sverige visar exemplet som sedan resten av hela EU och värden kan följa.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Elvägar är av nationellt intresse eftersom 97 procent av dagens el är fri från koldioxid samt att oljan både är på väg att ta slut och släpper ut koldioxid som påverkar klimatet. Genom att satsa på elvägar kan samhället ställa om från att vara en oljebaserad civilisation till att bli en långsiktigt hållbar civilisation.

  I dag finns ingen hållbar lösning på koldioxidutsläppen från den tunga trafiken. Elvägar innebär att samtidigt som man hjälper till med att klara miljömålen gör man Sveriges industritransporter oberoende av importerad olja. Det borde vara av högsta prioritet både affärsmässigt, miljömässigt och säkerhetsmässigt.

  Sverige kan här visa att elvägen är ett fungerade, miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till fossil drift av tunga fordon. Vi kan här lägga grunden till en ny basindustri och en exportprodukt som kommer att behövas i resten av värden.

  HARRY FRANK

  professor i innovationsteknik och

  ANDERS NORDQVIST

  Gävleborgs Grävkonsult

  Annons
  Annons
  X
  Foto: FREDRIK LEWANDER Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X