Elva fall av börsfusk till FI

Nasdaq OMX Stockholm lämnade in elva fall till Finansinspektionen, FI, under september.

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Sju av ärendena avsåg misstänkt olaglig insiderhandel, medan övriga fyra ärenden avsåg misstänkt otillbörlig marknadspåverkan, framgår det av börsens månadsrapport från övervakningsavdelningen.

Direkt

Annons
Annons
Annons