Elräkningarna ska bli lättare att begripa

Under strecket
Publicerad
Annons

För att förenkla för elkunderna har Energimyndigheten lagt fram ett förslag om månadsavläsning. Enligt Anders Johansson, ansvarig för Energimyndighetens utredning, skulle det innebära att förskottsdebiteringen skulle avskaffas. Hur avläsningen skulle ske får varje elbolag bestämma. Men Energimyndigheten föreslår att man byter till en mätare som kan fjärravläsas.

Några bolag har sedan länge månadsavläsning. Vissa andra bolag har redan börjat agera efter förslaget och inte väntat på att det klubbas igenom.
Energimyndighetens förslag är att införandet sker i två etapper. Till 2006 ska villaägare med en elförbrukning på över 8 000 kilowattimmar ha månadsavläsning. Först 2009 ska övriga elkunder få månadsavläsning. Att det inte kan ske snabbare beror på den stora investering det innebär för bolagen. Sydkraft meddelade tidigare i höstas att de avskaffar förskottsdebiteringen för de kunder som själva rapporterar sin förbrukning.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons