Annons

Elprisskillnaderna i Sverige är motiverade

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN
Under strecket
Publicerad

Det låter betryggande när It- och energiminister Anna-Karin Hatt på
Brännpunkt den 21/3 förtydligar regeringens ambition att se till så att Sverige har en integrerad och välfungerande elmarknad. Men vi undrar vad som menas med att åtgärder ska kunna vidtas för att minska omotiverade elprisskillnader mellan elområden.

På en välfungerande, konkurrensmässig elmarknad uppstår prisskillnader till följd av att flaskhalsar i elnätet begränsar flödet och därmed handeln med el. Alla prisskillnader är därför motiverade av kapacitetsbrist i elöverföringen. Elpriserna utgör de signaler som producenter och nätägare behöver för att företa affärsmässiga investeringsbeslut. Om regeringen anser att elmarknaden lider av bristande konkurrens eller fungerar dåligt av andra orsaker, är det bättre att angripa problemet direkt än att ingripa i prisbildningen genom att påtvinga Svenska Kraftnät att garantera artificiell nätkapacitet på marknaden.

Annons
Annons
Annons