”Elnäten klarar inte klimatomställningen”

Om Sverige ska kunna nå uppsatta klimatmål är det helt avgörande att transportsektorn elektrifieras på kort tid. Då krävs dock att Sveriges elnät blir framtidssäkrade. Vi föreslår därför en brett förankrad effektkommission, skriver Mattias Goldmann, Fores, och Johan Lindehag, Ellevio.

Under strecket
Publicerad
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Mattias Goldmann och Johan Lindehag.

Foto: Pressbilder
Annons

Sveriges elsystem har länge varit ett av världens bästa. Både sett till att det är extremt leveranssäkert, men också att vi har en energiproduktion som hör till världens renaste. Vi svenskar har, till skillnad från i många andra länder, kunnat lita på att det alltid finns el i uttaget. Men, nu står vi inför en ny verklighet. Vi ser växande kapacitets- och effektutmaningar i våra städer. Elnätet räcker inte till och det är på flera håll stopp för nya stora anslutningar. Samtidigt ökar beroendet av ett robust och starkt elnät. Flera av lösningarna på den brinnande klimatkrisen baseras just på el – elektrifieringen av transportsektorn inte minst. Ska regeringen kunna leverera på de mål som januariöverenskommelsen slagit fast – exempelvis om ett förbud mot försäljningen av bensin- och dieseldrivna bilar efter 2030 – behöver politiken och branschen göra gemensam sak och framtidssäkra våra elnät.

I Sverige står transportsektorn för 30 procent av utsläppen. Genom att elektrifiera och ställa om till en fossilfri transportsektor till 2030 kommer Sverige en bra bit närmre det övergripande klimatmålet om ett fossilfritt samhälle till 2045. Det är därför helt centralt att Sverige städar bort hinder som riskerar att sätta käppar i hjulet för omställningen av transportsektorn. Ett antal styrmedel behövs. Bonus-malus-systemet har gett snabb och tydlig effekt för personbilar, men fler liknande initiativ behövs för att ta ett helhetsgrepp på omställningen av transportsektorn. Inte minst måste Sverige snabbt och brett bygga ut en landsomfattande infrastruktur för laddning av de fordon som nu utvecklas. Att en sådan ambition lyfts fram i regeringsförklaringen är därför glädjande. Dock behöver den ambitionen följas upp med omfattande satsningar på våra elnät för att kunna bli verklighet.

Annons
Annons
Annons