Annons
X
Annons
X

Elmehagen och Lundby-Wedin i ordkrig

Förre vd:n Christer Elmehagen attackerar nu Wanja Lundby-Wedin och övriga i AMF:s styrelse.

Av TT
(uppdaterad)
Foto: SCANPIX

Mer om skandalen

– Man försöker smita från sitt ansvar.

Lundby-Wedin å sin sida menar att Elmehagen agerat omoraliskt och att han vilselett styrelsen. Hon säger att det bästa vore om han självmant betalar de cirka 20 miljoner kronor hon anser att han fått för mycket. Men om så inte sker anser hon att AMF Pension bör göra rättslig process av saken.

– Vi ska inte göra upp med Christer Elmehagen om han inte vill betala tillbaka det han har fått för mycket av pensionsspararnas pengar, säger hon.

Annons
X

Även AMF:s styrelseordförande Göran Tunhammar anser att pengar ska betalas tillbaka.

Elmehagen anser att Lundby-Wedin och Tunhammar försöker att blanda bort korten och smita från sitt ansvar genom att göra ett antal diffusa uttalanden om att de är vilseledda.

– Jag har ett avtal som reglerar vad som ska betalas och när det ska betalas. I min aspekt så är det ett mycket tydligt avtal, säger Elmehagen till TT.

– Jag tycker det är viktigt att vi som parter i det här träffas och pratas vid och försöker lösa det här i stället för att skicka in synpunkter i det mediala bruset.

Elmehagen säger att han inte minns exakt vad som står i årsredovisningen för 2007 när det gäller de så kallade dubbla pensionsutbetalningarna. Han kan inte heller kommentera vad som sades vi styrelsemötet i februari 2008 om utbetalningarna.

– Jag vill inte flera år senare kommentera vad som sades vid ett enskilt tillfälle.

TT: Är du beredd att betala tillbaka pengar?

– Så ska frågan inte ställas. Jag är beredd att föra ett samtal. Sedan får vi se vad effekter och konsekvenser blir.

Elmehagen tycker också att styrelsen i ett pensionsbolag borde ha kunskap om just pensionsvillkorens innehåll och utformning.

Wanja Lundby-Wedin fick i dag frågan om hon tycker att Christer Elmehagen är ohederlig.

– Jag tycker att han har visat att han, när han har laglig möjlighet, kan agera oetiskt och omoraliskt.

Hon får stöd av LO:s tidigare avtalssekreterare Erland Olauson i sin syn att hon blivit vilseledd.

– Det som nu kommit fram visar att Wanja Lundby-Wedin tillsammans med övriga i styrelsen blev vilseledda, det har styrelsens ordförande också sagt, säger Olausson som också är ledamot av AMF:s ersättningskommitté.

I AMF:s årsredovisning, som Lundby-Wedin själv skrivit under, står att Elmehagen ska ha pensionsavsättningar på 770 000 kronor i månaden. Att hon själv inte reagerat förklarar hon med att hon fått berättat för sig att det var gamla åtaganden och att avsättningar blir större ju närmare pensionen han kom.

Lundby-Wedin fick också frågan om vem i AMF det är som vilselett henne. Men hon hänvisade till fortsatta utredningar.

– Jag skulle kunna spekulera och det vill jag inte göra.

Det faktum att hon fått kritik för att gå ut med summan 20 miljoner besvarar hon med:

– Det är viktigt att klargöra att det rör sig om ansenliga belopp.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Foto: SCANPIX Bild 1 av 2
Foto: TOMAS ONEBORG / SVD / SCANPIX Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X