Recension

Om det är såElleströms vändningar ger det banala ett nytt utseende

Under strecket
Publicerad
Annons

Om man vet att litteraturdocenten Lars Elleström i sin vetenskapliga gärning arbetat med ironibegreppet på olika sätt är det frestande att hänga upp recensionen av Elleströms diktsamling Om det är så på det inledande mottot. Där serveras följande citat av den rumänsk-franske författaren E M Cioran: ”Man är inte i harmoni med livet förrän man - av hela sitt hjärta - kläcker ur sig en banalitet.” Citatet blir emellertid riktigt intressant först om man beaktar att Cioran var en ytterligt svartsynt pessimist och misantrop, som minst av allt verkar ha varit i harmoni med livet.
Min reaktion efter en genomläsning är att om kläckande av banaliteter är ett tecken på livsharmoni, så måste Elleström vara något alldeles extra harmoniskt i människoväg. Vid en första påsyn är det nämligen vardagens banala blandning av ting, företeelser, minnen och människor som utgör majoriteten av samlingens dikter. Där finns dikter som pratsamt och prosaiskt
avhandlar sönderrostade bildörrar, katter, Patti Smith och förtorkade akvariefiskar.

Annons

Men första påsynen gör sällan en dikt full rättvisa, och Elleströms dikter är inte banala. Däremot har de flesta av dem sin utgångspunkt i det som skulle kunna kallas banalt eller vardagsointressant. Flera av dikterna väver en liten textmatta, ordinär till form och färg, som plötsligt avslutas av en oväntad och väl arbetad franskant som ger mattan ett nytt utseende.
Det lyckas dock inte överallt och diktsamlingen lämnar mig med en känsla av att själv vilja ta fram rödpennan och förkorta. Som helhet hade samlingen tjänat på att krympas något liksom en del av dikterna hade tjänat på att inte vara fullt så pratiga.
Som bäst blir Elleström nämligen när dikterna bli mer koncentrerade och språket, om man så vill, mer traditionellt lyriskt. Avdelningarna ”Ensam”, Sömn” och ”Ingenting” som ligger placerade efter varann innehåller samlingens starkaste dikter. En av dessa är ”(nattövning)”, där den 23:e psaltarpsalmen (”Herren
är min herde”) ekar svagt i bakgrunden. En annan är samlingens kortaste dikt, ”(höstnätter)”:

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons