Annons

”Elledning för sju miljarder kan inte tas i drift”

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Elförsörjningen till södra Sverige skulle säkras med likströmsledningen från Jönköping till Hörby. Trots att den har stått klar i fyra år har den inte kunnat tas i drift, skriver Sivert Göthlin, tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion.

Under strecket
Publicerad

Svenska Kraftnäts hittills största investering på över sju miljarder kronor har nu stått obrukbar i fyra år. Det gäller likströmsledningen från Jönköping till skånska Hörby. Något liknande har aldrig förr inträffat inom elförsörjningen.

För 15 respektive 20 år sedan stoppades de två kärnkraftsaggregaten i Barsebäck efter politiska beslut. Detta gjordes utan hänsyn tagen till konsekvenserna för elförsörjningen. Snart visade det sig att elpriset ofta kom att bli avsevärt högre i söder i jämförelse med i Mellansverige. Så småningom fattades därför beslut om nätförstärkning på sträckan Hallsberg-Skåne.

Annons
Annons
Annons