Annons

Eliternas tävlan om folket

SAMTIDER | Demokrati innebär inte en styrelse av folket i motsats till eliten, utan en styrelse där flera eliter konkurrerar med varandra om folkets röster. Det är innebörden av den s k pluralistiska demokratiteorin, vars främste företrädare, den amerikanske professorn Robert Dahl, nu utsetts till förste mottagare av det nyinstiftade skytteanska priset.

Under strecket
Publicerad

Robert Dahl.

Bild 1 av 1

Robert Dahl.

Bild 1 av 1
Robert Dahl.
Robert Dahl.
  1. Demokrati, hävdade vi länge, innebär en styrelse av folket i motsats till eliten, vare sig nu denna definieras som kungahuset, aristokratin, de förmögna eller de särskilt bildade eller kompetenta. Men med en sådan definition kan i dagens värld så gott som alla stater göra anspråk på att vara ”demokratiska”. Det är just i ”folkets” namn ledarna påstår att de styr. Så hur ska vi skilja fåren från getterna? Hur ska vi avgränsa det verkliga folkstyret från sådana regimer, där åkallan av folket blott är tom retorik, ägnad att dölja ett faktiskt fåtalsvälde?
Annons
Annons
Annons