Annons

Inga Sanner:Elin Wägners särartsfeminism får en ny chans

För Elin Wägner fanns det ingen motsättning mellan kvinnans frigörelse och tankar om en kvinnlig särart. Det specifikt kvinnliga var i själva verket hennes garant för möjligheten att bygga ett nytt och bättre samhälle.

Under strecket
Publicerad

Hur skulle vårt samhälle se ut om kvinnorna hade hela makten? Skulle vi få se stora satsningar på försvar och upprustning? Skulle miljöhänsynen hamna i bakgrunden och allt mindre resurser satsas på vård och skola?
Det är nog ganska få som skulle svara jakande på de frågorna. I den mån man menar att det alls skulle bli någon skillnad skulle man nog i stället hävda att ett kvinnligt styrt samhälle skulle präglas av särskild omsorg om såväl freden som miljön och av att vården och skolan skulle sättas i högsätet. En del skulle nog säga att vi skulle få ett i någon mening mänskligare samhälle, men till priset av en långsammare ekonomisk tillväxt.

Men vad bottnar sådana föreställningar om skillnader mellan könen egentligen i? Varför tänker man sig att kvinnor skulle styra samhället på ett annat sätt än män - om man nu tror det? Somliga skulle svara att det finns något i den kvinnliga naturen som gör kvinnor mindre vålds- och konkurrensinriktade än män. De som hävdar en sådan uppfattning brukar mena att det är det faktum att kvinnor föder barn som gör att de har ett mer omhändertagande förhållningssätt till tillvaron än män. Men man kan också hävda att kvinnliga samhällen skulle se ut på ett annat sätt utan att hänvisa till skillnader mellan mäns och kvinnors natur. Man kan exempelvis framhålla att det är det faktum att kvinnor varit det underordnade könet under så lång tid i historien som skulle göra dem ägnade att styra samhället på ett annat - och kanske bättre - sätt.

Annons
Annons
Annons