Annons

Elförsörjningen blir tryggare

Energiinvesteringarna motsvarar nu drygt hälften av industrins samlade investeringsvolym. I den utvecklingen måste elnätet hänga med, skriver Anna-Karin Hatt (C).

Under strecket
Publicerad

I dag överlämnar regeringen en skrivelse till riksdagen där vi redogör för hur statens roll på elmarknaden sett ut och utvecklats. Bakgrunden är den granskning som Riksrevisionen tidigare gjort av detta område (
Brännpunkt 17/4). Den granskningen var mycket välkommen och kommer att vara ett viktigt underlag i regeringens fortsatta styrning av elnätsområdet, Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen.

I sin granskning valde Riksrevisionen att gå tillbaka ända till 1996. Därmed har man också gjort en historisk genomgång vilket innebär att vi nu har ett bra underlag för att jämföra hur olika regeringar prioriterat investeringarna i stamnätet för el.

Annons
Annons
Annons