Elförsörjningen blir tryggare

Energiinvesteringarna motsvarar nu drygt hälften av industrins samlade investeringsvolym. I den utvecklingen måste elnätet hänga med, skriver Anna-Karin Hatt (C).

Under strecket
Publicerad
Annons

I dag överlämnar regeringen en skrivelse till riksdagen där vi redogör för hur statens roll på elmarknaden sett ut och utvecklats. Bakgrunden är den granskning som Riksrevisionen tidigare gjort av detta område (
Brännpunkt 17/4). Den granskningen var mycket välkommen och kommer att vara ett viktigt underlag i regeringens fortsatta styrning av elnätsområdet, Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen.

Annons
Annons
Annons