X
Annons
X

Elevers lärande kan inte jämföras med varor

Hur kan det vara så svårt att förstå skillnaden mellan skattefinansierad verksamhet och privat företagande på en fri marknad? Den frågan ställer Oskar Jerrstedt, skoldebattör och själv lärare, i en replik till Företagarna Stockholm stad.

I en debattartikel
på Brännpunkt 27/3 frågar sig Örjan Hultåker, ordförande Företagarna Stockholm stad, indignerat om motståndarna till oreglerade vinstuttag i skattefinansierad verksamhet, även vill förbjuda privata livsmedelsföretag eftersom de levererar mat till skolor, sjukhus och vårdinrättningar. Han spånar vidare och undrar om kanske sjuksköterskor på hembesök inte ska få åka Volvo av liknande skäl.

Att jämföra vinstuttag med att pengar ju också går till privata företag från vilka det köps varor och tjänster till skolor och sjukhus är jättekonstigt. Är det enligt Örjan Hultåkers mening ingen skillnad på vad patienten eller eleven får eller inte får för pengarna? En spenderad 100-lapp är lika mycket värd oavsett om den gav patienten mat och medicin eller… ingenting? För så är det ju när de tilldelade skattemedlen delas ut i vinst, de gav ingenting till dem de var tilldelade för.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X