Annons

Elevernas kunskaper bör granskas externt

Lärare bör inte på egen hand sätta hela elevens betyg. Så fungerar det oftast inte i andra länder. Att genom externa examina sätta delar av betygen är ett sätt att se till att undervisningen håller rätt nivå och kvalitet. Med enkla medel skulle vi kunna vända utvecklingen i svenska skolan. Det skriver Sam Olofsson, lärare med 20 års erfarenhet av internationell och svensk undervisning.

Under strecket
Publicerad

Tillståndet i den svenska skolan bekymrar oss. Vi har just fått ett närmast dramatiskt besked i den senaste Pisa-mätningen. Vi har de senaste åren dessutom kunnat konstatera att den unga generationen flyr lärarhögskolorna. Nyligen kunde vi också ta del av SVT:s Uppdrag granskning som kunde visa hur riskkapitalister plundrat friskolor på skattepengar som egentligen varit avsedda för undervisning. Man undrar i sitt stilla sinne om det finns en väg ut ur denna myriad av problem.

Att skolan är en viktig valfråga är ställt utom allt tvivel men ett uppenbart problem när man tar del av debatten är att det inte råder en samsyn om hur en lösning kan se ut. Mer katederundervisning? Eller skall elever själva söka kunskap? Det finns en uppsjö av förslag som spretar åt olika håll. Undertecknad vill dock, efter cirka 20 års erfarenhet av internationell undervisning, hävda att det finns en ganska enkel väg ut ur detta: vi måste kvalitetssäkra resultaten av undervisningen. Gör vi det kommer vi ganska snart att inse hur undervisningen bör organiseras. Gör man inte det, och det är precis vad vi gjort under snart 40 år i Sverige, hamnar vi till slut i vad som nu måste betraktas som en systemkollaps.

Annons
Annons
Annons