Eleverna kan vara nöjda

Under strecket
Publicerad
Annons

Utredning efter utredning har behandlat elevers inflytande i skolan. Redan 1946 slog en skolkommission fast att frågan är viktig. I den nuvarande skollagen står det att ”eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas”. Det bedöms öka motivationen och ge effektivare inlärning.
Ändå visar alla undersökningar, ända från 1960-talet och framåt, att barn och ungdomar själva tycker att de har lite att säga till om i skolan. De kan inte påverka undervisningens innehåll och upplägg i någon större utsträckning, inte prov och hemuppgifter.
Och trots att skolplikten tvingar elever att vara närvarande i klassrummen känner de en ”rättslöshet”.

Den parlamentariska skollagskommittén, med dess ordförande Sven-Åke Johansson i spetsen, har haft ambitionen att sätta eleverna i fokus. Ett av uppdragen från förra skolministern Ingegerd Wärnersson (s) var just att ”utreda och föreslå hur en ökad rättssäkerhet för eleverna kan åstadkommas”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons