Hela denna artikel är en annons

Här inspirerar skolan sina elever digitalt

Foto: Emelie Larsson

På Grillska Gymnasiet diskuteras källkritiska frågor dagligen med hjälp av dagstidningar.

Vad innebär en ansvarig utgivare och vilka källor kan man lita på?

– Det är väldigt få elever som har tillgång till dagstidningar hemma, säger läraren Lotten Jyrell.

Samhällskunskapsläraren Lotten Jyrell.

Foto: Emelie LarssonBild 1 av 2

Eleverna Filip Malm-Bägén och Sara Fyhr Andersson går på Grillska Gymnasiet i Västerås.

Foto: Emelie LarssonBild 2 av 2

Det är en vanlig morgon på Grillska Gymnasiet i Västerås och eleverna diskuterar dagsaktuella händelser. Oavsett om det är matte- eller samhällskunskapslektion inleds alltid dagen med en kort omvärldsanalys. Syftet är att eleverna i högre grad ska hänga med i nyhetsuppdateringarna.

– Det var flera lärare på våra skolor som märkte att eleverna inte hängde med i nyhetsflödet och vi såg därför ett behov av att komplettera vår omvärldsbevakning med tillgång till dagstidningar, säger Lotten Jyrell.

”Behovet blir större”

Lotten Jyrell jobbar som lärare inom samhällskunskap och förstelärare med inriktning digitalisering. Nyligen fick samtliga elever på Grillska Gymnasiets sex olika skolor tillgång till Svenska Dagbladet – en trend som fler skolor i Sverige och utlandet hoppar på.

– Det är väldigt få elever som har tillgång till dagstidningar hemma. Och har man inte det i skolan blir det väldigt ojämlikt, det ska inte vara så att vissa elever ska få det lättare att bilda sig. Vi som jobbar inom skolan ska stå för att alla får tillgång, säger Lotten Jyrell.

Samhällskunskapsläraren Lotten Jyrell.

Foto: Emelie LarssonBild 1 av 2

Eleverna Filip Malm-Bägén och Sara Fyhr Andersson går på Grillska Gymnasiet i Västerås.

Foto: Emelie LarssonBild 2 av 2

EXTERN LÄNK: Ge din skola tillgång till SvD Digitalt!

Källkritik är ett omdiskuterat ämne, som i samband med digitaliseringens utveckling, blivit allt viktigare. Samtidigt visar olika undersökningar en stor kunskapslucka i just källkritik både hos ungdomar och äldre. Som förstelärare inom digitalisering har Lotten Jyrell länge jobbat för att öka elevernas medvetenhet online.

– Det finns ett sådant extremt informationsutbud vilket gör det svårt för eleverna att navigera i allt som finns. Behovet av granskande journalistik som Svenska Dagbladet med ansvarig utgivare blir större och större, säger hon.

1/2

Samhällskunskapsläraren Lotten Jyrell.

Foto: Emelie Larsson
2/2

Eleverna Filip Malm-Bägén och Sara Fyhr Andersson går på Grillska Gymnasiet i Västerås.

Foto: Emelie Larsson

Positiv respons från elever

Responsen från eleverna har varit positiv. Ibland, utanför lektionstid, händer det att eleverna sitter och läser Svenska Dagbladet digitalt och fördjupar sig inom ett särskilt ämne. Det är inte heller ovanligt att en elev kommer fram och berättar om en särskild artikel som borde tas upp gemensamt i klassrummet.

– Vi använder såklart tryckta böcker också. Men i just samhällskunskap blir en tryckt bok inaktuell extremt fort. Ju färskare exempel, desto lättare är det för eleverna att relatera till. Vi har bland annat läst mycket om korruption och EU inför en studieresa vi ska göra till Bukarest och där har Svenska Dagbladet varit en jättebra källa, säger Lotten Jyrell.

I framtiden tror Lotten Jyrell att de kommer bredda användningen av Svenska Dagbladet och använda flera delar i tidningen.

– Jag tror att man måste ha dagstidningar i skolan. Främst för att lära eleverna varför de kan lita på det som står, vad en dagstidning är och hur en journalist jobbar. Det är jätteviktigt. Och har vi inte tillgång till dagstidningar kan vi inte heller visa eleverna.

EXTERN LÄNK: Få tillgång till SvD digitalt genom företagsprenumeration!

Annons
Annons
Annons