Annons

”Elever med npf behöver ofta mindre grupper”

Linda Jensen och Jiang Millington.
Linda Jensen och Jiang Millington. Foto: Privat
Under strecket
Publicerad

Gunnel Colnerud diskvalificerar specialklasser baserad på en felaktig föreställning om orsakerna till dess låga resultat och okunskap om elever med särskilda behov (SvD Debatt 2/6).

Elever har många orsaker till behov av särskilt stöd. Den i särklass största gruppen utgörs dock av barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, npf, som adhd och autism eller inlärningssvårighet som dyslexi. Ofta har dessa elever dessutom en kombination av flera olika diagnoser och sammantaget räknar forskarna med att de utgör drygt 10 procent av alla skolpliktiga barn. Svenska och utländska undersökningar visar att skolgången för autistiska elever fungerar betydligt sämre i grundskolan än för dem med intellektuell funktionsnedsättning, som går i särskolan.

Annons
Annons
Annons