Annons

Elever måste plugga mycket mer matte

Svenska elevers resultat försämras allt mer. Samtidigt är matematikkunskaper avgörande för Sveriges tillväxt och framtida möjligheter att bli en kunskapsnation i världsklass. Därför startar vi Mattekommissionen, skriver elva debattörer från näringsliv, skola och akademi.

Under strecket
Publicerad

Svenska elevers matematikkunskaper fortsätter att rasa i internationella jämförelser och många elever når inte upp till de svenska kursplanernas grundläggande nivåer i matematik.

Även kunskapens källa sinar. Antalet sökande till lärarutbildningar inom matematik, NO och teknik är rekordlågt, alarmerande få utexamineras varje år.

Annons
Annons
Annons