Annons

Elever i friskolor presterar bättre

SKOLRESULTAT Friskoleelever har högre meritvärden och resultat på det nationella matematikprovet än elever i kommunala skolor, enligt en ny undersökning. De kommunala skolorna borde kunna förbättra sig minst till friskolornas nivå, skriver Anders Morin och Malin Sahlén, Svenskt Näringsliv.

Under strecket
Publicerad

dag går 90 procent av grundskoleeleverna i kommunala skolor. För näringslivet är det av avgörande betydelse att dessa elever redan i grundskolan får tillräckliga baskunskaper, och lär sig kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga som grund för vidare studier och yrkesverksamhet.

De försämrade resultaten i grundskolan framför allt i matematik och naturvetenskap, och de stora skillnaderna mellan kommuner i utbildningsresultat, riskerar att leda till en sämre utbildad arbetskraft, som också drabbar näringslivet. Men ett ljus i mörkret är friskolornas prestationer.

Annons
Annons
Annons