Annons

Elev var utan utbildning i två år

Stockholms stad får hård kritik av Skolverket för att en grundskoleelev inte fått tillräckligt med stöd och därför i stort sett varit utan utbildning under två år.

Sveriges Nyheter
Publicerad

Det var under stora delar av 2004 och 2005 som eleven inte fick någon riktig skolundervisning. Bristande rutiner och dålig tillsyn av närvaron i skolan gjorde att eleven inte fick det stöd och den undervisning som lagen kräver. Skolverket skriver i sitt beslut att det är ”anmärkningsvärt” att den aktuella stadsdelsförvaltningen brustit så kraftigt i sina plikter.

Samtidigt kritiseras en friskola i Stockholm för att ha skrivit ut en elev från en förskoleklass på grund av svårigheter i umgänget mellan eleven och andra på förskolan. I beslutet står det att en friskola på grundskolenivå ska vara öppen för alla och ska kunna ge stöd åt de som behöver det. Att elever har behov av särskilt stöd får inte vara något som gör att de riskerar att bli utestängda från skolan.

Annons
Annons
Annons
Annons