Aktieanalys

Daniel Svensson: Elekta: Transportsträcka väntar

Medicinteknikbolagets Unity-produkt är mycket lovande men den stora potentialen ligger ganska många år i framtiden. Till dess får Elekta brottas med prispress på befintliga produkter. Kanske kan aktien också bli lite billigare under resans gång?

undefined

Medicinteknikbolaget Elekta (121 kr) tillverkar utrustning och stödsystem för strålterapi. När det gäller den centrala utrustningen, linjäracceleratorer, är bolaget ihop med amerikanska Varian helt dominerande med cirka 85-90 procent av alla installerade system globalt.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X