Annons

Elbehandling vid depression räddar liv

Det är endast vid depressiva tillstånd som elbehandling, ECT, har en god effekt. Efter 70 år är behandlingen väl beprövad och paradoxalt nog är effekten både snabbare och mer påtaglig om depressionen är djup.

Under strecket
Publicerad

Tv-programmen Uppdrag granskning och Debatt har under senhösten nagelfarit den psykiatriska behandlingen ECT, förkortning för
electric convulsive treatment, elektrokonvulsiv behandling. I tv-programmen användes den förlegade och missvisande benämningen elektrochock – varken den som får behandlingen eller ser på när den ges upplever den som chockartad. Genom åren har ECT av medierna ofta beskrivits på ett dramatiskt sätt som dåligt överensstämmer med den kliniska verkligheten. Också i SVT:s program kom framställningen att bli vinklad genom att de gav mer utrymme åt biverkningen (minnesstörning) än den eftersträvade effekten mot grundsjukdomen. Programmen kan ha ökat den oro och tveksamhet som djupt deprimerade patienter känner när de blivit erbjudna ECT av sina läkare. Kunskapsbrister, missuppfattningar och rena fördomar motiverar en närmare beskrivning av behandlingens metodik, effekter och förmodade verkningssätt.

Elbehandling används huvudsakligen mot djupa depressioner. Oftast har antidepressiva läkemedel och psykoterapi först prövats men om depressionenen blir så djup att patienten vägrar att äta och dricka eller riskerar att ta sitt liv ges den ibland som första behandling. När depressioner har psykotisk valör med okorrigerbara ringhets-, försyndelse- och straffidéer är ECT den behandling som ger snabbast och säkrast effekt.

Annons
Annons
Annons