Annons
X
Annons
X
Börsplus
Aktieanalys

Peter Benson: Elanders nya kläder

Elanders har på senare år gjort en övertygande transformering från tryckeri till en global leverantör av logistik- och flödeshantering. Vi tror dock börsen tar ut lite för mycket i förskott. Nuvarande finansiella mål blir svåra att nå. Tryckaffären är också en kronisk huvudvärk som bara kommer bli värre.

(uppdaterad)
Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD Börsplus tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.
Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD Börsplus tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren. Foto: Elanders

Av flera skäl är Elanders en ganska svår aktie att få bra grepp om.

 • Elanders har just precis gjort ett jätteförvärv av tyska LGI som dubblar omsättningen.
 • Tre ganska disparata affärsområden med väldigt olika förutsättningar.
 • Stora förändringar på marknaden för såväl tryckerier, logistiklösningar och fotoböcker till konsumenter.
 • Tydliga skiften i kapitalbindning som på gott och ont påverkar lönsamheten.
 • En förvärvsstrategi som gör den framtida tillväxten extra svårspådd.
 • En hög skuldsättning som ger extra hävstång i med- eller motgång.

Börsplus väljer två ansatser för att värdera Elanders. Först ett slags slaktvärdering av de tre olika affärsområdena och därefter en sedvanlig värdering av helheten med beaktande av tillväxt och marginaler i vårt huvudscenario samt resonemang om hur det kan se ut om man är mer optimistisk eller pessimistisk.

Annons
X

Utgångspunkten är så klart dagens bolagsvärde på 6 miljarder kronor (3,8 miljarder kronor börsvärde plus nettoskuld på 2,2 miljarder kronor efter nyss avslutad nyemission).

Slaktvärdering

Som av en ren händelse :-) hittar vi här totala värden på 6 miljarder kronor för Elanders tre affärsområden. (Se faktarutor nedan för närmare resonemang) Alltså exakt lika mycket som marknadsvärdet på börsen. Inte mycket att hämta så här långt alltså.

Rörelsevärdering

Elanders SEK
Börskurs: 108,75
Antal aktier (miljoner): 35,4
Börsvärde: 3 845 Mkr
Nettoskuld: 2 226 Mkr
SvD Börsplus förväntningar
2015 2016 E* 2017E 2018E
Omsättning 4 236 8 300 8 798 9 326
- Tillväxt 13,6% 95,9% 6,0% 6,0%
Rörelseresultat 292 540 554 569
- Rörelsemarginal 6,9% 6,5% 6,3% 6,1%
Resultat efter skatt 175 344 317 331
Vinst per aktie 6,58 9,70 9,00 9,30
Utdelning per aktie 2,20 2,20 2,50 2,90
P/E 16,5 11,2 12,1 11,7
EV/EBIT 20,8 11,3 11,0 10,7
EV/Sales 1,4 0,7 0,7 0,7
*) Proforma

Ovanstående tabell visar Börsplus huvudscenario för Elanders framöver. Tillväxten kan nog bli god drivet av fler affärer inom Supply Chain samt lite förvärv. Å andra sidan lär tryckeriaffären krympa och vi tror det finns en stor risk för lite lägre lönsamhet än vad koncernen uppnådde 2015.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Dels för att tryckeriaffären när som helst kan börja blöda men också för att LGI har en affärsmix med lägre marginaler. Det ska inte ses som ett underbetyg för LGI eftersom man också har lägre kapitalbindning.

  Men vi tror att det blir en kalldusch för aktien om eller när Elanders flaggar tydligt för lägre marginaler på lång sikt (se faktarutan nedan).

  Vi gillar ändå Elanders och tycker inriktningen mot Supply Chain är intressant och lovande. Men det kommer aldrig bli en högmarginalaffär och balansräkningen tillåter inga nya stora förvärv i närtid.

  Men osvuret är kanske bäst. Elanders har ju trots allt M&A-baronen Carl Bennet som aktiv och långsiktig huvudägare.

  Jokern i aktien är alltså fler värdeskapande strukturaffärer eller god organisk vinsttillväxt inom Supply Chain. Det är fullt tänkbart i ett optimistiskt scenario. Då kan aktien stå i över 200 kronor på ett par års sikt.

  Annons
  Annons
  X

  Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD Börsplus tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

  Foto: Elanders Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X