Annons

Ekonomin har tappatsin relation till grunden

Under strecket
Publicerad

i FaktaMarie Demker är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
kommentar | Förändrad rapporteringTiden går så fort, säger vi ofta. Och det är sant i den meningen att vi glömmer bort hur vi förstod verkligheten förr eftersom vi förstår den på ett helt annat sätt nu. Det är som om vi inte kan leva med två förståelser av samma verklighet samtidigt, vi måste låta den ena förståelsen ersätta den andra.
För drygt tjugo år sedan var ekonominyheter i media ett fenomen vars perspektiv var motsättningen mellan arbete och kapital. En sedan industrialismen etablerad skiljelinje mellan dem som säljer sin arbetskraft och dem som köper samma arbetskraft dominerade rapporteringen. Journalister ställde frågor om jobb, om produktion och om lönsamhet. Mats Lindqvist, professor i etnologi vid Södertörns Högskola, redovisar i en liten essäistisk bok, "Is i magen" (Natur och kultur), på vilket sätt rapporteringen kring ekonomiska angelägenheter i tv:s nyhetsprogram förändrats från 1970-tal till nu. Lindqvist menar att det pågår en ömsesidigt skapande process mellan tittarna och journalisterna genom att den subjektiva återspeglingen av verkligheten i nyheterna och den subjektiva uppfattningen av verkligheten hos publiken är avgörande faktorer för hur den objektiva verkligheten kommer att gestalta sig.
I rapporteringen från 1978 ser Lindqvist tecken på att skiljelinjerna mellan arbetare och företagsledare artikuleras tydligt, tydligast i Rapports sändningar. Saltsjöbadsandans samförstånd tycks ha gett vika för ett ställningskrig mellan arbetets och kapitalets världar. I rapporteringen från 1988 framträder skillnaden mellan Rapport och Aktuellt mindre men finns kvar på så sätt att Rapport fokuserar mer av sin rapportering på vad som uppfattas som utsatta grupper. Men en annan förändring är också tydlig, menar Lindqvist. Från och med nu framträder mediernas egna kommentatorer och anställda i banker och andra finansiella organisationer med anspråk på egen sakkunskap, egna tolkningar och kräver att bli tagna på allvar. Aktieägandet har blivit folkligt och viljan att göra vinst upphöjs i kommentarer och tolkningar till en helt naturlig mänsklig egenskap.

Annons

I rapporteringen från 1997 har Aktuellt separerat sina ekonomiska nyheter från övriga nyheter. Ekonomi har därmed blivit en egen nyhetssfär. Lindqvist påpekar att det måste vara en grannlaga tolkningsuppgift att varje dag avgöra vilka nyheter som är ekonominyheter och vilka som inte är det. Separationen mellan ekonomi och politik har också separerat journalistkompetenser. Ekonomireportrarna har fått "sin egen identitet, vrå och tid". Märkligt är dock, påpekar Lindqvist, att ett LO-förslag om lönehöjningar klassas som en politisk nyhet medan en sammanslagning mellan två banker anses vara en ekonominyhet. Förklara det den som kan. I grunden, menar Lindqvist, har en politisk förändring givit plats för en typ av ekonomisk nyhetssfär som nu dominerar många dagstidningar och nyhetsprogram. För trettio år sedan fanns uppfattningen att politiska ingripanden var möjliga och legitima i syfte att förändra ekonomiska omständigheter. Så är inte längre fallet. I dag tycks den ekonomiska sfären i allmänhet ha släppt all kontakt med vardagligt och normalt liv och företagen "virvlar runt", som Lindqvist skriver, i en cyberrymd som kallas marknaden. Begreppet ekonomi har blivit ett subjekt, något som agerar självsvåldigt och av egen kraft utan relation till det samhälle där de materiella grunderna för den återfinns.

Annons
Annons
Annons