Annons

”Ekonomikommission kan ge snabba viktiga reformer”

En ekonomikommission skulle påskynda arbetet och undvika överflödiga utredningar, menar debattörerna. På bilden finansminister Magdalena Andersson på budgetpromenad hösten 2017.
En ekonomikommission skulle påskynda arbetet och undvika överflödiga utredningar, menar debattörerna. På bilden finansminister Magdalena Andersson på budgetpromenad hösten 2017. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

De ekonomiska analyserna finns redan på plats för ett flertal angelägna reformer. En ny ekonomikommission bör därför få i uppdrag att komma med förslag inom områden där vi redan har ett betydande kunskapsunderlag, skriver professorerna Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund.

Under strecket
Publicerad

Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund.

Foto: Pressbilder

Sverige har under de senaste två mandatperioderna byggt upp ett omfattande reformbehov. Arbetsmarknadens funktionssätt behöver förbättras och näringslivets konkurrenskraft stärkas samtidigt som globalisering, digitalisering, migration, urbanisering och växande klimatpåverkan innebär betydande omställningar.

Svenskt välstånd hade med stor sannolikhet varit betydligt högre om vi på senare år hade förmått genomföra ekonomiska reformer i samma omfattning som skedde i samband med 1990-talskrisen. Det hade inneburit goda möjligheter till en mer framskjuten placering i den så kallade välståndsligan. Faktum är att enbart en bättre fungerande arbetsmarknad – särskilt matchningen mellan efterfrågan och utbud – skulle innebära ett tillskott i svensk ekonomi på 250 miljarder kronor per år eller mer.

Annons
Annons
Annons