X
Annons
X

Ekonomi för en trångbodd planet

Den brittiske nationalekonomen Thomas Robert Mal­thus publicerade 1798 en bok, "Essay on the Principle of Population", där han mer pregnant än någon tidigare analyserade spänningen mellan befolkning och naturresurser i ett globalt perspektiv. Malthus hävdade att den övervägande delen av jordens befolkning inte kan få det bättre. Ökad tillgång på land ­eller bättre teknik kunde bara tillfälligt ­bidra till stigande inkomster eftersom "passionen mellan könen" och befolkningsökningen såg till att resurserna per invånare jämnades ut.

Många ekonomer har hävdat att den ekonomiska utvecklingen vederlagt hans teori. Men Malthus mekanism har faktiskt präglat större delen av jordens befolkning fram till slutet av 1700-talet och har sedan dess fortsatt att verka långt in i vår egen tid i flera länder.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X