Annons

”Låg inflation ökar risken på bomarknaden”

Ansvaret för att Sveriges ekonomi utvecklas utan att alltför stora risker byggs upp vilar både på Riksbanken och på regeringen, skriver Anna Öster och Anders Nordberg, Länsförsäkringar.

Under strecket
Publicerad

Anna Öster och Anders Nordberg, Länsförsäkringar

Foto: Adrian Leopoldson

Alltfler röster höjs att Riksbankens obligationsköp innebär risker, skriver författarna.

Foto: Tomas Oneborg

Den svenska inflationen sjönk i september så kraftigt att den nu ligger under sitt tioåriga genomsnitt. Motsvarande stora förändring har skett tre gånger tidigare under de senaste tio åren.  Samtliga fall var alla signifikanta händelser för den svenska ekonomin och för penningpolitiken. Vi anser att detsamma gäller i dagsläget.

Utfallet för oktober månad var inte lika dramatiskt vilket innebär att läget inte är akut. Förtroendet för att inflationen ska komma upp till målet har dock minskat. Sannolikheten för att Riksbanken behöver utöka stimulansen har därmed ökat och de stora ­köpen av statsobligationer samt den negativa räntan kan snart behöva kompletteras med nya verktyg som kan skapa problem för bostadsmarknaden.

Annons
Annons
Annons