Annons
X
Annons
X

Ekonomer om Borgs BNP-prognos

Finansminister Anders Borg tvingas i en ny konjunkturprognos medge att synen på svensk ekonomi var alltför optimistisk i den förra prognosen för tre månader sedan. Den nya prognosen innebär att BNP-prognosen för nästa år mer än halveras: från 2,7 procent ner till 1,1 procent.

Nej, det var inget fröjdefullt jultal som väntade på pressträffen med finansministern i fokus. Anders Borg tvingas nu kraftigt revidera ned den tidigare förhållandevis optimistiska synen på svensk ekonomi och sälla sig till andra konjunkturprognoser som redan spått att det nu väntar tuffa tider för Sverige.

Regeringen har tidigare varit rätt ensam om att spå en tillväxt av bruttonationalprodukten på 2,7 procent under nästa år. Regeringen har i flera månader också kritiserats för att vara för optimistisk i sin bedömning av de ekonomiska utsikterna här hemma och inte ta höjd för en lågkonjunktur som inte minst märks genom att antalet varsel ökat kraftigt under de senaste månaderna.

Vid en pressträff på fredagen konstaterade Anders Borg att det är några magra år som väntar.

Annons
X

– Återhämtningen kommer att bli sen och klen. Arbetsmarknaden får beskrivas som svag och mager under de här åren, sade finansministern.

Borg tvingas medge att svensk ekonomi utvecklats väsentligt sämre än vad regeringen trodde för tre månader sedan. Det är framför allt hushållens minskade konsumtion och företagens minskade investeringar som påverkar negativt. För svensk del har även exporten drabbats hårdare än vad regeringen trodde tidigare.

Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, säger att den nedreviderade prognosen var förväntad och att den inte kom en dag för tidigt.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det är klart att det passade bättre att ha en hög tillväxt när Borg la budgeten i höstas. Nu kommer det att passa bättre med en lägre prognos, säger Cecilia Hermansson och tillägger att det ligger i den linje som regeringen nu stakar ut med olika stimulansåtgärder.

  Michael Grahn, makroekonom på Danske Bank, anser också att regeringens förra prognos var överdrivet positiv. Han betecknar prognosen i samband med budgeten som en riktig glädjekalkyl. Men han säger samtidigt att hela försvagningen av svensk ekonomi kom väldigt abrupt efter sommaren och att den tidigare prognosen var gjord i ett annat läge.

  – Nu är det bara att anpassa sig till den verklighet som har uppstått.

  Är det inte lite sent att Borg vaknar först nu?

  – Ja, det kanske man kan tycka. Men han är inte ensam om att göra justeringar, både Riksbanken och Konjunkturinstitutet har tvingats ändra utsikterna. Även vi har dragit ned siffrorna även om vi har varit väldigt pessimistiska hela tiden.

  Anders Borg öppnar nu för att det kan bli aktuellt med olika insatser för att främja tillväxten under de närmaste tre åren. Det kan bli fråga om att se över och initiera olika arbetsmarknadsåtgärder. Det är dock samtidigt svårt att avgöra hur djup svackan blir och insatserna får således pytsas in utifrån hur utvecklingen blir framöver. Några akutinsatser är däremot inte att vänta. Däremot kommer regeringen i vårbudgeten att se över möjliga åtgärder för att stimulera ekonomin.

  – Det finns inte nu några skäl att lägga några akuta stimulansåtgärder. Det här är inte samma läge som 2008. Vi har varseltal på 10 000 i månaden, inte 40 000 (som då - red:s anmärkning), sade Borg.

  Inte heller Michael Grahn tror att Sverige är på väg mot en upprepning av scenariot 2008, under finanskrisen.

  – Nej, vi ser inte samma snabba förlopp som vi såg 2008 och 2009. Snarare liknar krisen nu den vi hade efter it-kraschen 2001 och 2002, en utdragen men grundare konjunkturnedgång.

  BNP-tillväxten justeras ned en bra bit jämfört med prognosen i höstbudgeten den 20 september. För detta år, som snart är över, är Borgs nya prognos att BNP väntas öka med 0,9 procent. Det kan jämföras med prognosen på 1,6 procent för tre månader sedan.

  Nästa år är nedrevideringen påtaglig, från tidigare prognos på 2,7 procent till den nya prognosen på 1,1 procent. För 2014 väntas BNP öka med 3,0 procent mot bedömningen 3,7 procent i september.

  BNP-prognosen för 2014 innebär dock att regeringen – och finansdepartementet – fortsatt räknar med att det stundar bättre tider om två år. Men då har ändå arbetslösheten bitit sig fast här hemma och fortsatt stiga från bedömningen om en arbetslöshet 8,2 procent nästa år till 8,3 procent under 2014.

  Samtidigt håller sig inflationen på en låg nivå och under inflationsmålet på 2,0 procent. Bedömningen om inflationen har också skruvats ned jämfört med prognosen i september. Inflationen, mätt som KPI, väntas hamna på 0,9 procent i årsgenomsnitt för detta år. Nästa år blir inflationen 0,6 procent och om två år 1,3 procent, enligt Finansdepartementet.

  En ljuspunkt i allt konjunkturellt mörker som dominerade Anders Borgs budgetbudskap kan vara att han ändå betonade att Sverige har låg skuldsättning och en uthållighet i de offentliga finanserna. Det finns förstås många andra länder i Europa som inte har detta att luta sig mot när det är fortsatt krisläge på båda sidan Atlanten.

  Regeringens nya prognos ligger nu betydligt mer i linje med andra prognoser som presenterats på senare tid. Vad gäller BNP-tillväxten nästa år har exempelvis Konjunkturinstitutet spått en tillväxt med 0,9 procent i år, och där hamnar även ”Borgs” nya bedömning. För nästa år ser finansministern till och med dystrare på BNP-utvecklingen med sin prognos om en tillväxt på 1,1 procent, att jämföra med Konjunkturinstitutets 1,2 procent.

  Testa dig själv! Har du koll på dina pengar?

  QUIZ: Vad kan du om dem på nya sedlarna? quiz.svd.se QUIZ: Vem är det du ser på sedeln? quiz.svd.se QUIZ: Vad kan du om världens valutor? quiz.svd.se
  Borgs besked sänkte börsen http://bors-nliv.svd.se/
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X