Ojnareskogen värd långt mer än kalkjobben

Den kanske största miljöstriden i svensk historia håller nu på att avslutas, efter tio år i olika rättsliga instanser ända upp till Högsta domstolen. Det handlar om ett 50-tal kalkjobb eller bevarandet av ett av vårt lands mest skyddsvärda områden, skriver flera nationalekonomer gemensamt.

Under strecket
Publicerad
En flygbild över Bästeträsk och Ojnareskogen på norra Gotland, där striden om ett kalkbrott snart kan vara avgjord.

En flygbild över Bästeträsk och Ojnareskogen på norra Gotland, där striden om ett kalkbrott snart kan vara avgjord.

Foto: MAGNUS RIETZ
Annons

Sveriges regering har nu ett omstritt ärende på sitt bord. Säger regeringen ja till förslaget från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen på Gotland att göra hela Ojnareskogen till ett Natura 2000-område, så är ärendet avslutat. Säger regeringen nej kan EU komma att köra över den rödgröna koalitionen, med miljöargument. Om inte kommer Nordkalk att inleda gruvbrytning. Oavsett utfall har regeringen saknat ett fullödigt beslutsunderlag. Vi menar att en genomarbetad samhällsekonomisk analys krävs för att avgöra om en gruvbrytning är förenlig med hållbar tillväxt. Det är uppseendeväckande att en sådan inte genomförts.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons