Annons

Ekonomer: Gör experiment med minimilöner

Det finns inte så mycket forskning om minimilöner och effek­ten på integration och sysselsättning. Ett sätt att förbättra ­kunskapen är regelrätta experiment, skriver nationalekonomerna Mats Hammarstedt och Per Skedinger.

Publicerad

Sverige står inför utmaningen att integrera stora grupper nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden. Detta kommer med säkerhet att kräva rejäla utbildningsinsatser. Flyktingarnas relativt låga utbildningsnivå kombinerat med deras rela­tivt höga ålder vid tiden för invandring innebär att enbart utbildningsinsatser knappast löser integra­tionen. Även andra åtgärder är nödvändiga för att sänka trösklarna på arbetsmarknaden. Förslag på sådana åtgärder har inte saknats. Några av de oftast förekommande är att sänka ingångs­lönerna samt att skapa nya typer av ”enkla jobb” för lågutbildade flyktingar och andra nyinträdande på arbetsmarknaden.

Debatten om huruvida sänkta ingångslöner är ett effektivt sätt att öka sysselsättningen bland nyanlända har inte låtit vänta på sig. Vi menar dock att mycket av denna debatt hittills varit dåligt underbyggd och polariserad. Frågan om reducerade minimilöner kan tänkas öka sysselsättningen är komplex och vi vet mycket lite om i vilken utsträckning minskade minimilöner ökar sysselsättningen bland nyanlända i Sverige.

Mats Hammarstedt och Per Skedinger

Foto: Linnéuniversitetet, Karl Gabor Bild 1 av 3

Vi kan konstatera att det existerande forskningsläget inte utesluter att sänkta minimi­löner har potential att öka sysselsättningen bland nyanlända flyktingar, skriver artikelförfattarna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 2 av 3

Mats Hammarstedt och Per Skedinger

Foto: Linnéuniversitetet, Karl Gabor Bild 3 av 3
Annons
Annons
Annons
Annons