Annons
X
Annons
X

Ekologiskt jordbruk ger lika stor skörd

REPLIK | JORDBRUK

En debatt har blossat upp om värdet av ekologiskt jordbruk. Det största forskningsprojektet om ekologisk mjölkproduktion på gårdsskala som har genomförts i Sverige, visade att ekologiskt jordbruk gav lika stor avkastning som konventionellt jordbruk.

De fyra SLU-forskare som nu startat debatten på Brännpunkt 16/11 verkar inte känna till resultaten från detta största och längsta (12 år) fullskaleprojekt om ekologisk mjölkproduktion som SLU har genomfört, nämligen det vid Öjebyns försöksstation i Norrbotten under åren 1990-2002.

I projektet jämfördes två olika produktionssystem - det ekologiska och det konventionella (med handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel). 105 hektar åkermark delades i två lika stora delar, en för ekologisk drift och en för konventionell drift. I bägge systemen var det en sexårig växtföljd**, **men med något olika grödor. Det var medeltal 50 mjölkkor i vardera driften och dessa fick sitt foder från skilda arealer. I den ekologiska delen har Kravs regler tillämpats.

Annons
X

Växtodlingen gav lite lägre skörd i början, men under de sista sex åren gav den ekologiska driften lika stor skörd som den konventionella. Balansen mellan tillförd och bortförd näring var bättre i den ekologiska driften. Att använda platsbundna näringsresurser ger även bättre förutsättningar att bedriva ett jordbruk som är hållbart i längden. För att få positiva resultat är det viktigt med en balanserad djurhållning i förhållande till den brukade arealen.

Den ekologiska mjölkproduktionen gav i medeltal 7 procents lägre avkastning än den konventionella, men lönsamheten var trots detta bättre i den ekologiska driften, bland annat beroende på mer och billigare eget foder och bättre mjölkpris.

Den ekologiska odlingen läckte ut mindre mängder av kväve, fosfor, kalium och kadmium, än den konventionella odlingen med handelsgödsel. Det fanns även klart lägre halter av kadmium i slaktkropparna i den ekologiska driften.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Resultaten från detta stora gårdsprojekt är direkt relevanta i det svenska jordbruket med djurhållning, åtminstone i Småland och från Dalarna och norrut. Dessa resultat visar alltså att ekologiskt jordbruk inte alls skulle medföra avsevärt lägre skördar, utan tvärtom bidra till ett miljömässigt bättre jordbruk i Sverige.

  SIMON JONSSON

  husdjursagronom, projektledare Öjebynprojektet SLU

  STAFFAN LANDSTRÖM

  växtodlingsagronom, fd forskningsledare SLU

  Läs alla artiklar om ekologisk odling:

  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X