X
Annons
X

Ekologisk odling ger betydligt mindre skörd

Replik | Effektivt jordbruk
Kristina Belfrage och Anna-Lena Englund önskar sig tillbaka till 1800-talets jordbrukslandskap, SvD Brännpunkt den 23 februari. De gör nummer av småskalighet och s k markpackning. Faktum är att medelarealen hos ekologiska jordbrukare är större än hos konventionella.
Markpackning förekommer även i ekologisk odling. Moderna traktorer med dubbelmontage av däck gör är att packning inte längre är något större problem.
Resonemanget om skördens storlek i ekologisk och vanlig odling håller inte heller. I dag exploaterar de flesta ekologiska odlingar den bördighet som byggdes upp med handelsgödsel under föregående sekel. Man använder därtill i stor omfattning kött- och benmjöl samt hönsgödsel som härstammar från vanligt jordbruk.
Att prata om uthållighet när man är beroende av växtnäringsflöden från jordbruk med handelsgödsel är inte särskilt juste.
Långvariga fältförsök i Sverige och andra länder visar cirka 30 procents lägre skörd i ekologisk än vanlig odling och större
kväveförluster.

Användningen av organiska gödselmedel i ekologisk odling prisas eftersom de inte tär på ändliga resurser. Faktum är att organiska gödselmedel ger upphov till större läckage av kväve och fosfor och större emissioner av kvävegas per insatt mängd än handelsgödsel.
Denna sanning vill man inte kännas vid eftersom den förstör den enkla bilden av att naturen ändå vet bäst. Vidare måste poängteras att ekologisk odling, som gärna talar om hushållning med resurser, inte har visat något intresse för återcirkulation av det kommunala avfallet.
Resonemanget om gifter i miljö och föda är också befängt. Det felaktiga budskapet upprepas att naturen producerar giftfri mat och vi förgiftar maten och miljön med bekämpningsmedel. Faktum är att de halter av bekämpningsmedel som förekommer i mark, vatten och föda är försumbart små.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X