Annons
X
Annons
X

Ekolantbruk försämrar miljön

Ekologisk produktion av baslivsmedel ger en negativ miljöpåverkan på flera sätt och försvårar möjligheten att föda en växande befolkning i världen, skriver Folke Vestervall, agr lic.

REPLIK | EKOLOGISK ODLING

Mångfald kan också vara enfald. Att ha så många ogrässorter som möjligt i veteåkern kan inte vara målet för ett jordbruk som ska försörja en växande befolkning med mat. “Ekologisk” odling ger större koldioxidutsläpp och försämrar miljön, inte tvärtom som Johanna Björklund skriver i sin replik 17/7 på en artikel om ekolantbruk (Brännpunkt 12/7).

Varför ger ”ekologisk” odling ökade koldioxidutsläpp?

En negativ faktor är den lägre skörden. Liksom regnskog absorberar grödor koldioxid. “Konstgödslad” mark ger 30-50 procent högre skörd och absorberar mer koldioxid än “kravodlad” mark. En annan faktor är den koldioxid som frigörs ur marken. Professorerna i markbiologi och växtnäringslära på Sveriges Lantbruksuniversitet (17/7) har visat att om all spannmål i Sverige kravodlas ger det ökade utsläpp av växthusgaser motsvarande utsläppet från 675 000 personbilar som kör 1000 mil per år. Om statens mål på 25 procent ”ekologisk” spannmål uppnås, och de ökade växthusgaserna skall kompenseras, måste mer än halva Stockholms bilpark avvecklas.

Annons
X

Nobelpristagarna Haber-Bosch uppfinning, bindning av luftens kväve (“konstgödsel”), har ökat matproduktionen och hindrat svält i många länder, bland annat Kina, Indien och Pakistan. I en enkät bland forskare, betraktas detta nobelpris som det främsta, eftersom det belönat den prestation som haft större betydelse för mänskligheten än någon annan upptäckt eller uppfinning. Den uppfinningen avstår krav- och andra ”ekoodlare” från att nyttja.

De ”ekofrälsta” hävdar att framställningen av konstgödsel kräver fossil energi. Så är naturligtvis fallet men, kvävet i konstgödsel genererar, genom fotosyntesen, 6–9 gånger så mycket energi i grödan som framställningen av gödseln kräver.

Med tanke på att vår statsminister som ordförande i EU pratar sig varm för allt som minskar utsläppen av koldioxid framstår det som märkligt att staten fortsätter att ge bidrag, ja till och med höjer bidraget på 550 mkr med 10 procent, till en odling som ökar utsläppen. Att Johanna Björklund försvarar odlingen kan hänga samman med att hon är beroende av dessa pengar. Rent teoretiskt livnär dessa bidrag 1500 personer med en årslön på 400 000 kronor. Inte att undra på att det blir protester när bluffen avslöjas.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Tyvärr finns det få långsiktiga studier där urlakningen vid ”ekoodling” och konventionell odling jämförts. Den bästa studien utfördes i Skåne av Sven Gesslein och pågick i 18 år. Där var visserligen urlakningen av kväve till grundvattnet per hektar något lägre vid ”ekoodling”, ca 20 procent lägre än vid konventionell odling, men beräknat per enhet mat blev urlakningen betydligt högre vid ”ekologisk” odling, ca 50 procent högre än vid konventionell odling.

  För en tid sedan kom en rapport från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ”EKOPIG. Så kallade ekologiskt producerade grisar släpper ut 1,6 kilo kväve mot 0,4 kilo för traditionellt uppfödda grisar. Resultatet är säkert gällande för de flera typer av så kallade ekologisk djurproduktion.

  Sammanfattningsvis medför så kallad ekologisk produktion av baslivsmedel negativ miljöpåverkan på flera sätt och försvårar möjligheten att föda en växande befolkning i världen. Jag vägrar tro på att man i låginkomstländer skulle köpa dyr konstgödsel för att försämra skördeutfallet och jag tror mer på meriterade och erfarna forskare än på sådana som pratar i egen sak.

  FOLKE VESTERVALL

  agr. lic. Helsingborg

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X