”Ekokrisen är ingen utmaning”

Illustration av jorden sedd från rymden.
Illustration av jorden sedd från rymden. Foto: Science Photo Library/TT

Det handlar inte om vad vi ska göra åt klimatkrisen. Vi måste istället backa och sluta att göra en massa saker. Mänskligheten måste anpassa sig, skriver miljö­debattören Max Jonsson.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den ekologiska krisen beskrivs alltjämt som mänsklighetens största utmaning. En utmaning som vi i brist på innovativ agens hittills inte har lyckats lösa. Vägen mot ett hållbart samhälle ska gå via teknisk innovationskraft – metafysiska trolleritrick som förväntas oskadliggöra vårt exploaterande av naturen. Eller ännu bättre, att helt frikoppla människan från att behöva förhålla sig till det faktum att biologisk mångfald i friska och levande ekosystem är ett kritiskt villkor för stabiliteten i planetens livsuppehållande funktioner. Medan vi söker efter svar på frågan om vad vi ska göra, dör arter ut i allt högre takt, och risken för en storskalig och irreversibel ekosystemkollaps blir allt mer påtaglig.

Annons
Annons
Annons