Ekholm räknar med starkare svensk krona på längre sikt

Växelkursprognoser är svåra att göra på träffsäkert sätt, men det finns goda skäl att åtminstone på lite längre sikt förvänta sig en förstärkning av kronkursen. Det sade vice riksbankschef Karolina Ekholm på tisdagen, enligt ett förskrivet anförande.

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

”Om kronan stärks framöver, som våra prognoser pekar på, kan man förvänta sig att det dämpar tillväxten i BNP något samt håller nere inflationen. Till detta kommer att resursutnyttjandet är lågt i utgångsläget och bedöms vara lågt framöver. Det är därför motiverat med den expansiva penningpolitik som vi nu bedriver för att uppnå inflationsmålet och stabilisera resursutnyttjandet”, sade hon.

Karolina Ekholm sade vidare att hon ser en risk för att obalanser byggs upp till följd av att låga räntor och god tillgång på likviditet leder till stora kapitalflöden till flera tillväxtekonomier.

Annons
Annons
Annons