Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Louise Andrén Meiton: Ekholm har inte stängt dörren för fler räntesänkningar

Utvecklingen på bostadsmarknaden splittrar Riksbankens direktion. Högste chefen Stefan Ingves är mycket oroad men vice riksbankschef Karolina Ekholm fortsätter att betona den låga inflationen som den största risken.

Karolina Ekholm, vice riksbankschef och SvD Näringslivs Louise Andrén Meiton.
Karolina Ekholm, vice riksbankschef och SvD Näringslivs Louise Andrén Meiton. Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN OCH MALIN HOELSTAD

Karolina Ekholm fortsätter att vara en skarp kritiker av den penningpolitik som Riksbanken har fört. I ett tal hos Svenskt Näringsliv gick hon så långt som att säga att Riksbankens fokus på hushållens skulder kan ha bidragit till den låga inflationen. Delvis genom en starkare krona som har lett till lägre importpriser. Men också genom att företagen kan ha ändrat sin bild av framtida prishöjningar, när inflationen blivit lägre än målet.

Just att trovärdigheten för inflationsmålet hotas ser Karolina Ekholm som extra allvarligt, klart allvarligare än utvecklingen på bostadsmarknaden. Efter talet utvecklade hon sina tankar:

”Jag kan tycka att prisutvecklingen, som påverkar skuldsättningsnivån, är en riskfaktor. Men jag tycker inte att den är jättealarmerande. För mig är det i dagsläget viktigare att fokusera på riskerna med att ligga under inflationsmålet länge.”

Annons
X

Men Karolina Ekholm är inte beredd att öppet förespråka en ännu lägre ränta redan vid aprilmötet. Hon betonade återigen att tillväxten varit starkare än väntat, samtidigt som inflationen bara varit marginellt lägre än Riskbankens egen prognos. På frågan om vad som skulle kunna rubba hennes cirklar innan mötet den 8 april blev svaret ”om kronan skulle stärkas kraftigt”.

Fast Karolina Ekholm har inte stängt dörren för fler räntesänkningar. En för hög ränta har kostat i form av högre arbetslöshet. Ekholms bedömning är att ”vi är på respektavstånd från fullt resursutnyttjande på arbetsmarknaden”. Förenklat betyder det att många människor slåss om få jobb och företagen kan hålla nere lönerna. Skulle konkurrensen i stället ha skett mellan företagen hade det synts i lönedriven inflation.

Sedan sänkningen i december har Riksbankens högsta chefer blivit tydligare med att inflationsmålet är i fokus. Men även om oenigheten är mindre finns det fortsatt tydliga åsiktsskillnader. Riksbankschef Stefan Ingves är oroad över hushållens skulder och vill se fler åtgärder snart. Efter att ha hållit tal i Lund sa Stefan Ingves till nyhetsbyrån Bloomberg att det är en obalans på bostadsmarknaden vilket får priserna att stiga och skulderna att öka och att det krävs olika åtgärder för att återfå balans.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Riksbankschef Stefan Ingves resonemang påminner om hans argumentation när han nyligen besökte Riksdagens finansutskott. Det är tydligt att han vill öka trycket på regeringen, riksdagen och Finansinspektionen att agera. Då beskrev Stefan Ingves Riksbankens möjligheter som att ”sätta ett plåster i ena hörnet”. På en direkt fråga om han vill att finansminister Anders Borg och Finansinspektionens chef Martin Andersson agerar blev svaret kortfattat: ja.

  Vi befinner oss nu i mars 2014. Nästa räntemöte är den 8 april. Den svenska reporäntan är på 0,75 procent. Ytterligare räntesänkningar är möjliga men ammunitionslådan till räntevapnet är ganska tom. Riksbankens egna analyser visar heller inga jättestora skillnader på inflation eller skuldsättning vid olika räntebeslut. Allt kokar i stället ner till vad den största risken är. Är det att den låga inflationen biter sig fast eller att hushållens skulder växer för mycket? Karolina Ekholm och Stefan Ingves är oense. Återstår att se hur de övriga fyra riksbankscheferna resonerar.

  Annons
  Annons
  X

  Karolina Ekholm, vice riksbankschef och SvD Näringslivs Louise Andrén Meiton.

  Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN OCH MALIN HOELSTAD Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X