Bo Gustavsson:Ekelunds tågresa till moderniteten

Vilhelm Ekelund var den första moderna människan i svensk lyrik. I sina skildringar av mötet med staden och längtan tillbaka till förlorade landskap fångade han något tidstypiskt för Sverige i början av 1900-talet.

Under strecket
Publicerad
Annons

I dag är det 60 år sedan Vilhelm Ekelund dog. Efter sin död har han framför allt värderats för sina aforismböcker medan poesin hamnat i skymundan. Orsaken är väl att han själv nedvärderade sin lyrik och ville se aforistiken som sitt egentliga författarskap. Kritiker har hakat på den uppfattningen genom att lyfta fram åren 1906–07 som de avgörande i författarskapet då Ekelund övergav poesin för aforistiken. Egentligen övergav han aldrig lyriken utan fortsatte att då och då skriva dikter. Det famösa brottet 1906–07 maskerar en djupare kontinuitet i författarskapet som har att göra med problematiken att leva i modernitetens värld. Grundproblematiken förblir därför densamma även om uttrycksmedlen skiftar.

Vilhelm Ekelund är den första moderna människan i svensk lyrik. Det kanske låter paradoxalt eftersom han brukar beskrivas som en melankolisk naturlyriker. Men melankolin i hans texter döljer ett traumatiskt drama som kanske kommer bäst till uttryck i den kända dikten ”Då voro bokarna ljusa” ur ”Melodier i skymning” från 1902.

Annons
Annons
Annons