Annons

Egypten är på väg mot religiöst styre

Den egyptiske presidenten visar nu att han är fast besluten att införa mer religiöst styre, och att han inte tänker släppa fram den politiska oppositionen annat än som samtalsgrupp. Utvecklingen i Egypten visar att politisk islam inte går att kombinera med verklig demokrati, skriver forskarna Madeleine Sultán Sjöqvist och Magnus Norell.

Publicerad

I slutet av november, gav Egyptens president Muhammed Mursi sig själv mer eller mindre oinskränkt makt genom att förklara alla de lagar och förordningar som tillkommit på dekret sedan 30 juni (då han installerades) som ”slutliga och bindande” tills en ny konstitution är klar och ett nytt parlament valts (vilket kan göras först efter det att en ny konstitution är antagen), samt annullerade alla juridiska invändningar som rests i domstolar mot hans dekret. Med ett språkbruk värdigt Orwell, gav han sig själv makten att ”med alla till buds stående medel vidtaga alla de åtgärder som behövs för att försvara revolutionen”.

Vidare deklarerade Mursi att domstolarna inte kan upplösa den grupp som arbetade med den nya konstitutionen. I den gruppen på 100 individer ingår enbart islamister sedan liberaler, vänsterfolk, kvinnor och kopter avgått i protest mot att deras synpunkter helt lämnades utan hänsyn. Omedelbart därefter klubbades den nya konstitutionen igenom på mindre än ett dygn i en maratonsession där alla de oppositionella individer som avgått i protest helt enkelt bytts ut mot lojala islamister. Detta för att förekomma ett väntat domstolsutslag huruvida detta utskott var konstitutionellt eller inte. För att fullborda processen sattes 15/12 som datum för den folkomröstning om konstitutionen som utlovats. För muslimska brödraskapet (MB) är det tidiga datumet inga problem då de redan har en stark och spridd politisk struktur och fungerande nätverk. Men för oppositionen är det förmodligen för lite tid att organisera sig och sitt motstånd.

Annons
Annons
Annons