Eget rum till skötsamma fångar

Eget rum i fängelse, bättre betalt och möjlighet att bära privata kläder. Det är några av de förmåner som kriminalvårdskommittén anser att intagna som sköter sig bör få. Totalt föreslår kommittén fyra nivåer av förmåner.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den parlamentariska utredningen som tillsattes 2002 föreslog i går för justitieminister Thomas Bodström att en helt ny kriminalvårdslag införs. En del av lagen utgörs av ett förmånssystem med fyra nivåer för de intagna på landets fängelser, för att motivera dem till ett bättre beteende. Den som respekterar såväl sina medfångar som vårdarna kan belönas med längre gemensam tid med andra fångar, fler permissioner, fler tv-kanaler och mer fritidsaktiviteter. Vissa grundläggande rättigheter ska dock alla intagna ha och särskild hänsyn ska tas till den intagnes barn, enligt kommittén.

Kommittén vill att utbudet av studier och arbete på anstalterna förbättras så att alla har sysselsättning 40 timmar i veckan.
Däremot föreslås att de intagnas möjlighet att ha pengar och personliga saker på anstalterna kraftigt ska begränsas. Kriminalvården ska också få rätt att förstöra saker som hittas på anstalten och som de intagna inte får ha, till exempel mobiltelefoner.
För intagna som avtjänat minst halva sitt straff
föreslås en möjlighet att vistas i ett boende som kontrolleras av kriminalvården, ett så kallat halvvägshus. Vissa av reglerna som gäller på en anstalt ska även gälla där.
Regeln om möjligheten att ha spädbarn hos sig på anstalt föreslås bli könsneutral, vilket innebär att även dömda pappor kan få ha bebisar hos sig.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons