Annons

Egen nisch kan få små företag att bli större

Det räcker inte att vilja växa. Företaget måste också hitta en nisch som ger möjligheten. Oftast handlar det om att skapa en ny marknad eller förnya en gammal.

Under strecket
Publicerad

Sverige har få medelstora företag i en internationell jämförelse. Exempelvis finns över 50 procent av alla anställda i Tyskland i medelstora företag (20-499 anställda). I Sverige är motsvarande andel 28 procent.
Varje år startas cirka 35 000 företag i Sverige. De flesta försvinner efter några år eller förblir små (levebrödsföretag). Sverige lägger ned mycket kraft på att öka nyföretagandet men långtifrån lika stor energi läggs på att få företag att växa. Vi vet helt enkelt för lite om vilka faktorer som spelar in.
Därför har Nutek (Verket för näringslivsutveckling) tagit fram en rapport som undersökt faktorerna bakom 20 medelstora företags tillväxt.
Det tar tid att bli medelstort, oftast minst 15-20 år, visar studien. Företagaren måste hitta något som har potential för expansion och där marknaden växer varje år. Det rör sig sällan om en teknisk innovation. Ibland är det befintliga produkter som modifierats och kombinerats med nya tjänster och försäljningssätt. Andra gånger rör det sig om nya sätt att
distribuera.

Annons

Framgång är inte beroende av branschval. Det som avgör är om man tillför något nytt till branschen eller förnyar en gammal marknad.
Satsningar i framtidsbranscher är därför inte bättre än satsningar i gårdagens branscher, är en av studiens slutsatser. ”Att hitta nya sätt att närma sig en marknad är viktigare än hitta en ny bransch för att skapa tillväxt i enskilda företag.”
Samtliga 20 företag som ingår i studien är grundade som familjeföretag. Många av dem har existerat i mer än 50 år. Endast tre av 20 företag har sålts till andra företag.
Fördelen med familjeföretag är att färre externa intressenter ifrågasätter verksamheten. De kan arbeta långsiktigt utan inblandning från aktieägare, analytiker och konsulter. Nackdelen kan vara svårigheter för utomstående chefer att komma in i verksamheten och få vara chefer trots närvaron av huvudägare och grundare.
Medelstora företag hotas av både mindre och större konkurrenter. De mindre hotar genom sin flexibilitet och de stora genom skalfördelar
och större resurser.

Annons
Annons
Annons