Annons
X
Annons
X

Eftersom Ask inte berättar…

Igår skrev vi den 1 juli – ett datum som innebär att ett antal nya lagar trädde i kraft. Få har väl missat sådana nyordningar som att apoteksmonopolet bröts eller att Ipredlagen trädde i kraft. En något mindre välkänd förändring är att det tidsbestämda straffet för mord igår höjdes till högst 18 år (med lägstanivån tio år). Istället för det tidigare luddiga max tio år eller ”livstid”, ett straff som sällan levde upp till sitt namn, får vi nu en mer nyanserad straffskala att tillämpa.

Även andra grova brott får en höjd straffnivå upp till 18 år, exempelvis människorov, grovt spioneri, folkrättsbrott och folkmord – för att nämna några. Också upprepning kan numera straffa sig – om du envisas med att gång på gång begå allvarliga brott kan du dömas till 18 år i fängelse.

Detta är en förändring som ligger helt i linje med vad många väljare förväntar sig av en borgerlig regering, på samma sätt som väljarna har förväntat sig nya lagar för mer ordning och arbetsro i skolan under Alliansen.

Annons
X

Det har jag också förväntat mig och jag är således nöjd med att så nu sker. Vad jag däremot inte ser regeringen leverera är kommu-nikation och information till väljarna om detta.

Igår skrev vi den 1 juli och samtliga medier finns på plats här i Almedalen, särskilt nyfikna på utspel från ministrar. Att justitieminister Beatrice Ask eller någon annan representant för Alliansen missade chansen att lyfta sina egna förtjänster är både märkligt och klantigt. Men eftersom de inte berättar får väl jag.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X