Hela denna artikel är en annons

Efterfrågan på vatten ökar lavinartat

Den globala efterfrågan på vatten ökar lavinartat på grund av faktorer som urbanisering, befolkningsökning och behovet från mat- och energisektorn. Samtidigt kommer påtryckningar från bland annat svenskt håll att föra in vattenfrågan på agendan under det kommande klimatmötet i Paris i december.

Magdalena Kettis, chef för thematic research i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar, menar att investerare som Nordea är viktiga faktorer för att påverka och förändra hur industrin arbetar. Bilden visar två vattenbehållare för vatten som använts i ett värmekraftverks kylsystem.

Foto: KasawaBild 1 av 3

Enligt FN:s rapport orsakar den ökade efterfrågan på vatten stora problem för en hållbar infrastruktur, särskilt inom matindustrin och inom energisektorn.

Bild 2 av 3

Magdalena Kettis, chef för thematic research i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar.

Foto: NordeaBild 3 av 3

Magdalena Kettis, chef för thematic research i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar, menar att investerare som Nordea är viktiga faktorer för att påverka och förändra hur industrin arbetar. Bilden visar två vattenbehållare för vatten som använts i ett värmekraftverks kylsystem.

Foto: KasawaBild 1 av 2

Enligt FN:s rapport orsakar den ökade efterfrågan på vatten stora problem för en hållbar infrastruktur, särskilt inom matindustrin och inom energisektorn.

Bild 2 av 2
1/2

Magdalena Kettis, chef för thematic research i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar, menar att investerare som Nordea är viktiga faktorer för att påverka och förändra hur industrin arbetar. Bilden visar två vattenbehållare för vatten som använts i ett värmekraftverks kylsystem.

Foto: Kasawa
2/2

Enligt FN:s rapport orsakar den ökade efterfrågan på vatten stora problem för en hållbar infrastruktur, särskilt inom matindustrin och inom energisektorn.

Vattenbristen i världen har klassats som den största globala risken i världen, av World Economic Forum.

– De som dagligen arbetar med klimatfrågan kopplar ihop den med vattenbristen. Att lyfta frågan så här är ett sätt att tydliggöra betydelsen och att klimat och vatten går hand i hand, säger Magdalena Kettis, chef för thematic research i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar.

I december träffas världsledare i Paris för att komma överens kring nytt klimatavtal som ska stöda FN:s mål om att begränsa jordens uppvärmning till två grader.

En viktig del i arbetet är omställningen inom energisektorn där nästan all energiproduktion kräver en viss mängd vatten. Termisk energi, som står bakom 80 procent av den globala energiproduktionen, är törstigast och kräver stora mängder vatten, enligt FN:s rapport ”Water for a sustainable world”.

Kan bli kostsamt i framtiden

Magdalena Kettis, chef för thematic research i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar, menar att investerare som Nordea är viktiga faktorer för att påverka och förändra hur industrin arbetar. Om inte de påbörjar förändringsarbetet i dag kan det bli kostsamt i framtiden.

Magdalena Kettis, chef för thematic research i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar.

Foto: NordeaBild 1 av 1

– Det innebär bland annat att ställa om produktionen så den blir mindre vattenberoende. Vi på Nordea har definierat vatten- och klimatfrågan som ett fokusområde. Vi har kontinuerliga dialoger med företag vi investerar i för att de ska arbeta med de här frågorna, säger hon.

Magdalena Kettis, chef för thematic research i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar.
Magdalena Kettis, chef för thematic research i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar. Foto: Nordea

Stora problem för en hållbar infrastruktur

Enligt FN:s rapport orsakar den ökade efterfrågan på vatten stora problem för en hållbar infrastruktur, särskilt inom matindustrin och inom energisektorn.

– Det finns ingen ”quick-fix” för det här, arbetet måste ske långsiktigt. Det man vill och som är viktigt är att ta fram ett avtal i Paris och komma överens. Investerare har aldrig varit så aktiva som nu för att försöka påverka klimatförhandlaringar. Om inte vatten-och klimatfrågorna får en lösning medför det enorma risker för världsekonomin, säger Magdalena Kettis.

Läs fler artiklar om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar i Nordeas Fondmagasin.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons