”Efter Brexit – fördjupa relationen med Tyskland”

Sverige har nu mycket att vinna på en omorientering av Europa­politiken. Lämna det naiva sökandet efter en nordisk–anglosaxisk axel och fördjupa relationerna med Baltikum och Tyskland, skriver Kristoffer Tamsons (M).

Under strecket
Publicerad
Foto: Lauren Hurley/AP

Kristoffer Tamsons (M)

Foto: Anna Molander
Annons

Den brittiska folkomröstningen om Storbritanniens framtida relation till det europeiska samarbetet får inte stanna vid en bilateral diskussion bara mellan Bryssel och London. Därtill bör den mana till en omoriente­ring av också svensk Europapolitik, från ett segdraget sökande efter en nordisk-anglosaxisk axel till ett fördjupande av nordisk-baltiska och tyska relationer. För detta talar både ekonomi, handels­relationer och de utmaningar vi står inför avseende såväl säkerhetspolitikens, migrationens som välfärdsstatens områden.

Från att ha gömt sig undan Europa med besvärjelser som neutralitet och alliansfrihet kom Sverige 1994 att ta steget in i EU. Vägen dit var både krokig och kantad av osäkerhet, men så har också sökandet efter en svensk europeisk identitet varit sedan medlemskapet. Ett förhållningssätt buret av sund skepsis hävdar vissa, jag ser en identitetskris som går djupare och som från efterkrigstiden och framåt färgat Sverige i synen på alltifrån Baltikum och Berlinmurens fall till europeisk integration som ­sådan. Sverige uppfattas av övriga Europa alltjämt politiskt svalt till fördjupade relationer till Tyskland, till det centraleuropeiska och till vårt när­område, medan landet storögt jagat en länk till Storbritannien och det anglosaxiska.

Annons
Annons
Annons