Annons

Kim Salomon:Efter befrielsen föds dagens moderna Paris

1945 innebar inte bara slutet på andra världskriget, det var också inledningen till stora samhällsomvälvningar. I en ny bok skriver historikern Rosemary Wakeman om de dynamiska efterkrigsåren i Paris.

Under strecket
Publicerad

Andra världskriget utgör brytpunkten i 1900-talets utvecklingskurva och definierar seklet. Eftermälet handlar förvisso mest om militära slag och skurkaktiga ledare. Krigets grymheter, lidande och död är dock inte glömda. Förödelse och ockupation bromsade dessutom den politiska, sociala och kulturella utvecklingen och förlamade det offentliga livet. Inte förrän vid krigsslutet vaknade Europa upp och en ny epok tog vid. Kriget utgjorde förstås den nödvändiga förutsättningen för de stora förändringarna. Men det var under efterkrigsåren som Europa skakades om på allvar.

1945 framstår i det perspektivet som en historisk skiljelinje som markerar omstart. Omfattande program för återuppbyggnad och omorganisation lanserades. Färdriktningen utstakades mot modernitet och masskonsumtion. Samtidigt blev det kallt krig, som inte bara innebar att det onda och goda omförhandlades, utan också att nytänkande och förändringsstrategier hejdades.

Annons
Annons
Annons